Delårsrapport januari - september 2007

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
- Nettoomsättningen uppgick till MSEK 21,7 (80,3)
- Resultat efter skatt var MSEK -128,6 (-20,5)
- Resultat per aktie uppgick till SEK -9,24 (-1,54)
- Orexo etablerar säljstyrkor på den nordiska marknaden – bildar gemensamt marknadsbolag med ProStrakan
- Registreringsprocessen av Rapinyl® i EU är nu överförd till EMEA’s Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)

TREDJE KVARTALET 2007
- Nettoomsättningen uppgick till MSEK 6,5 (24,9)
- Resultat efter skatt var MSEK -34,1 (-11,2)
- Resultat per aktie uppgick till SEK -2,44 (-0,84)


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN
- Orexo ingår avtal om att förvärva Biolipox - första steget mot att skapa ett innovativt specialty pharmabolag
- Orexo kallar till extra bolagsstämma till den 1 november 2007
- Orexo redovisar positivt resultat i jämförande klinisk fas III-studie för Sublinox™ (OX22)
- Orexo inleder klinisk fas I-studie för bolagets behandling av inkontinens
- Orexo breddar sin portfölj inom smärtlindring – inleder två nya utvecklingsprojekt

Om oss

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier.Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar