Orexo AB fokuserar verksamheten och minskar kostnaderna

 

Uppsala – 6 mars 2012 – Orexo AB fokuserar utvecklingsverksamheten till de tre egna programmen OX219, OX51 och OX27. Det totala resursbehovet minskar därmed och organisationen kan komma att reduceras med upp till 35 tjänster.

Personalneddragningen, som får full effekt från år 2013, beräknas minska kostnaderna med cirka 30 miljoner kronor på årsbasis. Förhandlingar med fackliga företrädare inleds omgående. Personalminskningen beräknas vara genomförd under andra kvartalet 2012.

”Fokuseringen är i linje med Orexos strategi och nu satsar vi uteslutande på utveckling och kommersialisering av våra egna läkemedel. Detta innebär att vi satsar fullt ut på våra program i senare utvecklingsfas”, säger VD Anders Lundström.

De tre programmen, OX219, OX51 och OX27 bygger på att egna patentskyddade formuleringsteknologier används för kända substanser. Det medför att programmen har betydligt lägre utvecklingsrisk, lägre kostnader och kortare utvecklingstid än traditionella läkemedelsprojekt. Samma metodik användes för att framgångsrikt utveckla Orexos smärtläkemedel Abstral®och sömntabletten Edluar™.

Orexo har idag drygt 110 medarbetare, varav cirka 80 arbetar inom forskning och utveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör
Tel: 070-667 22 66
E-post: anders.lundstrom@orexo.com

Om Orexo
Orexo utvecklar och marknadsför läkemedel som bygger på egna formuleringsteknologier som används för kända substanser. Företagets största produkt är smärtläkemedlet Abstral® för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Orexo är noterat på Stockholmsbörsen och de största ägarna är danska Novo A/S och svenska HealthCap. Mer information finns på www.orexo.se.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2012 kl 11.00.

 

 

Taggar:

Om oss

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier.Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar