Orexo AB fokuserar verksamheten och minskar kostnaderna

 

Uppsala – 6 mars 2012 – Orexo AB fokuserar utvecklingsverksamheten till de tre egna programmen OX219, OX51 och OX27. Det totala resursbehovet minskar därmed och organisationen kan komma att reduceras med upp till 35 tjänster.

Personalneddragningen, som får full effekt från år 2013, beräknas minska kostnaderna med cirka 30 miljoner kronor på årsbasis. Förhandlingar med fackliga företrädare inleds omgående. Personalminskningen beräknas vara genomförd under andra kvartalet 2012.

”Fokuseringen är i linje med Orexos strategi och nu satsar vi uteslutande på utveckling och kommersialisering av våra egna läkemedel. Detta innebär att vi satsar fullt ut på våra program i senare utvecklingsfas”, säger VD Anders Lundström.

De tre programmen, OX219, OX51 och OX27 bygger på att egna patentskyddade formuleringsteknologier används för kända substanser. Det medför att programmen har betydligt lägre utvecklingsrisk, lägre kostnader och kortare utvecklingstid än traditionella läkemedelsprojekt. Samma metodik användes för att framgångsrikt utveckla Orexos smärtläkemedel Abstral®och sömntabletten Edluar™.

Orexo har idag drygt 110 medarbetare, varav cirka 80 arbetar inom forskning och utveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Lundström, verkställande direktör
Tel: 070-667 22 66
E-post: anders.lundstrom@orexo.com

Om Orexo
Orexo utvecklar och marknadsför läkemedel som bygger på egna formuleringsteknologier som används för kända substanser. Företagets största produkt är smärtläkemedlet Abstral® för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Orexo är noterat på Stockholmsbörsen och de största ägarna är danska Novo A/S och svenska HealthCap. Mer information finns på www.orexo.se.

Notera:
Informationen är sådan som Orexo AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2012 kl 11.00.

 

 

Taggar:

Om oss

Orexo develops improved pharmaceuticals based on innovative drug delivery technologies. The focus is primarily on opioid dependence and pain but the aim is to address therapeutic areas where our competence and technologies can create value. The products are commercialized by Orexo in the US or via selected partners worldwide. The main market today is the American market for buprenorphine/naloxone products, where Orexo sells the product Zubsolv®. Total net sales for 2017 amounted to SEK 643.7 million and the number of employees at year-end was 90. Orexo is listed on the Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) and is available as ADRs on OTCQX (ORXOY) in the US. The head office, where research and development is also performed, is situated in Uppsala, Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar