Orexo etablerar säljstyrkor på den nordiska marknaden - bildar gemensamt marknadsbolag med ProStrakan

Orexo har initierat nästa fas i sin tillväxtstrategi, genom att ingå ett samarbetsavtal med ProStrakan avseende de nordiska marknaderna. Tillsammans bildar Orexo och ProStrakan ett nytt försäljningsbolag,” joint venture”, som de kommer att äga till lika delar. Det nya företaget kommer att ha nordiska försäljningsrättigheter för både Orexos och ProStrakans
portföljer, innefattande såväl framtida som de marknadsförda produkterna Tostrex®, Rectogesic® och Droperidol®, följda av Rapinyl™, Orexos patenterade produkt för behandling av genombrottssmärta vid cancer för vilken ProStrakan har distributionsrättigheter i Europa, och ProStrakans produkt Sancuso® mot illamående och kräkningar orsakat av kemoterapi, de två sistnämnda för närvarande i registreringsfas.

Verksamheten kommer att bedrivas genom ProStrakans svenska dotterbolag ProStrakan AB, av vilket Orexo erhåller 50 procent genom en riktad nyemission om 1,3 miljoner pund (17,9 miljoner kronor). Bolaget kommer inledningsvis att behålla sitt namn ProStrakan AB och bedriva verksamheten utifrån sina lokaler i Malmö.

Orexo har under de senaste åren vuxit genom att fokusera på att utveckla patenterade läkemedel inom områden där terapeutiska behov inte uppfylls. Denna nya fas i företagets
utveckling gör det möjligt för Orexos produkter att vid lansering omedelbart dra nytta av en etablerad säljstyrka i den nordiska regionen.

“Vi har på kort tid byggt upp ett marknadsdrivet läkemedelsföretag med en balanserad, långt framskriden produktportfölj och en beprövad affärsmodell” säger Zsolt Lavotha,
verkställande direktör för Orexo AB. ”Detta försäljningsbolag är ett viktigt nästa steg som kommer att göra det möjligt för oss att fungera som ett integrerat läkemedelsföretag med vår egen försäljnings- och marknadsorganisation i Norden. Samarbetet ger oss dessutom en marknadsnärvaro från dag ett genom försäljning av de redan marknadsförda produkterna Tostrex®, Rectogesic® och Droperidol®. Samtidigt bedömer vi att våra respektive nätverk – som komplement till Orexos och ProStrakans egen produktutveckling – kommer att generera fortlöpande möjligheter, bland annat i form av tillgång till nya produkter att inlicensiera eller förvärva”.

”De nordiska marknaderna är viktiga för ProStrakan. Samarbetet med Orexo kommer att avsevärt förbättra båda bolagens förmåga att penetrera dessa marknader och att öka försäljningen. Orexo är ett snabbväxande och framgångsrikt företag, och en stark partner för oss”, säger Dr Wilson Totten, VD och koncernchef för ProStrakan Group plc. ”Dagens affär innebär en ytterligare utveckling av vårt distributionsnätverk för att säkerställa att våra produkter marknadsförs kostnadseffektivt så brett som möjligt i Europa”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Zsolt Lavotha, VD och koncernchef, Orexo AB
+46 (0)18 780 88 12
E-post: zsolt.lavotha@orexo.se

Claes Wenthzel, vice VD och Finansdirektör, Orexo AB
+46 (0)18 780 88 44
E-post: claes.wenthzel@orexo.se

Om oss

Orexo develops improved pharmaceuticals based on innovative drug delivery technologies. The focus is primarily on opioid dependence and pain but the aim is to address therapeutic areas where our competence and technologies can create value. The products are commercialized by Orexo in the US or via selected partners worldwide. The main market today is the American market for buprenorphine/naloxone products, where Orexo sells the product Zubsolv®. Total net sales for 2017 amounted to SEK 643.7 million and the number of employees at year-end was 90. Orexo is listed on the Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) and is available as ADRs on OTCQX (ORXOY) in the US. The head office, where research and development is also performed, is situated in Uppsala, Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar