Orexo etablerar säljstyrkor på den nordiska marknaden - bildar gemensamt marknadsbolag med ProStrakan

Orexo har initierat nästa fas i sin tillväxtstrategi, genom att ingå ett samarbetsavtal med ProStrakan avseende de nordiska marknaderna. Tillsammans bildar Orexo och ProStrakan ett nytt försäljningsbolag,” joint venture”, som de kommer att äga till lika delar. Det nya företaget kommer att ha nordiska försäljningsrättigheter för både Orexos och ProStrakans
portföljer, innefattande såväl framtida som de marknadsförda produkterna Tostrex®, Rectogesic® och Droperidol®, följda av Rapinyl™, Orexos patenterade produkt för behandling av genombrottssmärta vid cancer för vilken ProStrakan har distributionsrättigheter i Europa, och ProStrakans produkt Sancuso® mot illamående och kräkningar orsakat av kemoterapi, de två sistnämnda för närvarande i registreringsfas.

Verksamheten kommer att bedrivas genom ProStrakans svenska dotterbolag ProStrakan AB, av vilket Orexo erhåller 50 procent genom en riktad nyemission om 1,3 miljoner pund (17,9 miljoner kronor). Bolaget kommer inledningsvis att behålla sitt namn ProStrakan AB och bedriva verksamheten utifrån sina lokaler i Malmö.

Orexo har under de senaste åren vuxit genom att fokusera på att utveckla patenterade läkemedel inom områden där terapeutiska behov inte uppfylls. Denna nya fas i företagets
utveckling gör det möjligt för Orexos produkter att vid lansering omedelbart dra nytta av en etablerad säljstyrka i den nordiska regionen.

“Vi har på kort tid byggt upp ett marknadsdrivet läkemedelsföretag med en balanserad, långt framskriden produktportfölj och en beprövad affärsmodell” säger Zsolt Lavotha,
verkställande direktör för Orexo AB. ”Detta försäljningsbolag är ett viktigt nästa steg som kommer att göra det möjligt för oss att fungera som ett integrerat läkemedelsföretag med vår egen försäljnings- och marknadsorganisation i Norden. Samarbetet ger oss dessutom en marknadsnärvaro från dag ett genom försäljning av de redan marknadsförda produkterna Tostrex®, Rectogesic® och Droperidol®. Samtidigt bedömer vi att våra respektive nätverk – som komplement till Orexos och ProStrakans egen produktutveckling – kommer att generera fortlöpande möjligheter, bland annat i form av tillgång till nya produkter att inlicensiera eller förvärva”.

”De nordiska marknaderna är viktiga för ProStrakan. Samarbetet med Orexo kommer att avsevärt förbättra båda bolagens förmåga att penetrera dessa marknader och att öka försäljningen. Orexo är ett snabbväxande och framgångsrikt företag, och en stark partner för oss”, säger Dr Wilson Totten, VD och koncernchef för ProStrakan Group plc. ”Dagens affär innebär en ytterligare utveckling av vårt distributionsnätverk för att säkerställa att våra produkter marknadsförs kostnadseffektivt så brett som möjligt i Europa”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Zsolt Lavotha, VD och koncernchef, Orexo AB
+46 (0)18 780 88 12
E-post: zsolt.lavotha@orexo.se

Claes Wenthzel, vice VD och Finansdirektör, Orexo AB
+46 (0)18 780 88 44
E-post: claes.wenthzel@orexo.se

Om oss

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier.Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar