Orexo förvärvar Biolipox - Uppdatering

Som tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande den 15 oktober 2007 har Orexo AB (OMX Nordiska listan, mid cap: ORX) och huvudägarna i Biolipox AB nått en överenskommelse om att Orexo skall förvärva Biolipox, ett innovativt svenskt forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar nya behandlingar för inflammationssjukdomar inklusive smärta och luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Uppdatering
Orexo lämnar idag ytterligare information kring det planerade förvärvet av Biolipox genom en uppdaterad presentation (se bifogad bilaga). Presentationen finns även tillgänglig på Orexos hemsida (www.orexo.se).

Den nya informationen består av en detaljerad genomgång av Biolipox produktportfölj och kliniska data från BLX-NLA projektet för rinit, en övergripande plan för prioriterade produktprojekt, kvantifiering av samordningsfördelar och synergier om ca SEK 40m årligen, ytterligare information kring värderingen av Biolipox samt att ABG Sundal Collier har avgivit ett värderingsutlåtande (fairness opinion).

Transaktionen sker genom en apportemission till Biolipox aktieägare. I transaktionen värderas Biolipox till 856 miljoner kronor och betalning sker genom en nyemission av högst 8 560 000 Orexoaktier. Transaktionens slutliga utformning är bland annat beroende av Orexos genomförande av en due diligence av Biolipox. Transaktionen är även villkorad av ett godkännande av apportemissionen av en extra bolagsstämma i Orexo och eventuella myndighetsgodkännanden.

Förvärvet skapar ett innovativt specialty pharmabolag med en bred produktportfölj, globala partnerskap med stor finansiell potential samt etablerade försäljningskanaler. Betydande aktieägarvärden kan skapas genom samordningsfördelar och optimering av den kombinerade produktportföljen.

Reviderad tidplan
Orexo har beslutat att senarelägga den planerade extra bolagstämman till den 13 november 2007. Förvärvet beräknas vara slutfört i slutet av november 2007.

Om oss

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier.Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar