Orexo förvärvar Biolipox - Uppdatering

Som tidigare kommunicerats i ett pressmeddelande den 15 oktober 2007 har Orexo AB (OMX Nordiska listan, mid cap: ORX) och huvudägarna i Biolipox AB nått en överenskommelse om att Orexo skall förvärva Biolipox, ett innovativt svenskt forskningsbaserat läkemedelsbolag som utvecklar nya behandlingar för inflammationssjukdomar inklusive smärta och luftvägssjukdomar som exempelvis astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Uppdatering
Orexo lämnar idag ytterligare information kring det planerade förvärvet av Biolipox genom en uppdaterad presentation (se bifogad bilaga). Presentationen finns även tillgänglig på Orexos hemsida (www.orexo.se).

Den nya informationen består av en detaljerad genomgång av Biolipox produktportfölj och kliniska data från BLX-NLA projektet för rinit, en övergripande plan för prioriterade produktprojekt, kvantifiering av samordningsfördelar och synergier om ca SEK 40m årligen, ytterligare information kring värderingen av Biolipox samt att ABG Sundal Collier har avgivit ett värderingsutlåtande (fairness opinion).

Transaktionen sker genom en apportemission till Biolipox aktieägare. I transaktionen värderas Biolipox till 856 miljoner kronor och betalning sker genom en nyemission av högst 8 560 000 Orexoaktier. Transaktionens slutliga utformning är bland annat beroende av Orexos genomförande av en due diligence av Biolipox. Transaktionen är även villkorad av ett godkännande av apportemissionen av en extra bolagsstämma i Orexo och eventuella myndighetsgodkännanden.

Förvärvet skapar ett innovativt specialty pharmabolag med en bred produktportfölj, globala partnerskap med stor finansiell potential samt etablerade försäljningskanaler. Betydande aktieägarvärden kan skapas genom samordningsfördelar och optimering av den kombinerade produktportföljen.

Reviderad tidplan
Orexo har beslutat att senarelägga den planerade extra bolagstämman till den 13 november 2007. Förvärvet beräknas vara slutfört i slutet av november 2007.

Om oss

Orexo develops improved pharmaceuticals based on innovative drug delivery technologies. The focus is primarily on opioid dependence and pain but the aim is to address therapeutic areas where our competence and technologies can create value. The products are commercialized by Orexo in the US or via selected partners worldwide. The main market today is the American market for buprenorphine/naloxone products, where Orexo sells the product Zubsolv®. Total net sales for 2017 amounted to SEK 643.7 million and the number of employees at year-end was 90. Orexo is listed on the Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) and is available as ADRs on OTCQX (ORXOY) in the US. The head office, where research and development is also performed, is situated in Uppsala, Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar