Orexo redovisar positiva resultat i slutförd jämförande klinisk fas III effektstudie där man studerat sömnmedicinen Sublinox™ hos patienter med insomningsproblem

Orexo har slutfört en effektstudie hos patienter med Sublinox™ (OX22) - för behandling av tillfälliga sömnbesvär. Studien visar att Sublinox™ (OX22) erbjuder en 30 procent snabbare insomningshjälp än vad Ambien® gör för patienter som lider av sömnstörningar. Studien visar också att patienterna sover hela natten. Studien stärker dokumentation att Sublinox™ (OX22) är en säker och effektiv behandling av tillfälliga sömnbesvär.

Den slutförda effektstudien kommer, tillsammans med ytterligare klinisk dokumentation som Orexo har tagit fram, att ligga till grund för den registreringsansökan som Orexo har ambitionen att skicka in till FDA senare i år.

”Den nu slutförda effektstudien bekräftar det vi presenterade förra året vid APSS (Associated Professional Sleep Societies) i Salt Lake City, USA - att Sublinox™ (OX22) erbjuder snabb insomningshjälp och bibehållen sömn hela natten utan ökade dagen-efter symptom. Studieresultatet visar att vi kortar insomningstiden med över 30 procent jämfört med Ambien® vilket i kombination med förväntad biverkningsprofil, visar en betydande konkurrensfördel i jämförelse med befintliga produkter. Vi kommer nu att intensifiera redan inledda diskussioner med licensieringspartners,”säger Zsolt Lavotha, vd och koncernchef Orexo AB.

Sublinox™ (OX 22), som innehåller den väldokumenterade substansen zolpidem, bygger på Orexos sublinguala teknologi, det vill säga en tablett som placeras under tungan för snabbt och effektivt upptag av den aktiva substansen över munslemhinnan.

För ytterligare information, kontakta:

Zsolt Lavotha, VD och koncernchef
Tel: 018 780 88 12
E-post: zsolt.lavotha@orexo.com

Claes Wenthzel, Vice VD och CFO
Tel: 018 780 88 44
E-post: claes.wenthzel@orexo.com

Om oss

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier.Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar