Orexo tecknar distributionsavtal med Hospira i Asien för smärtprodukten Rapinyl®

Orexo AB och specialty pharma-bolaget Hospira har tecknat ett distributionsavtal som ger Hospira exklusiva rättigheter att marknadsföra och sälja Rapinyl® - Orexos patenterade produkt för behandling av genombrottssmärta vid cancer - i sydöstra Asien inklusive Australien samt Nya Zeeland. Marknadsrättigheterna är sedan tidigare utlicensierade i USA, EU och Japan och ett distributionsavtal har även har tecknats för CIS (Ryssland och övriga länder i forna Sovjetunionen), Bulgarien och Rumänien.

"Hospira har en stark marknadsposition inom cancerbehandling och de har ett väl utbyggt distributionsnätverk i regionen. Här finns en snabbt växande efterfrågan på nya, effektiva smärtläkemedel och vi bedömer att Hospira på kort tid kommer att lansera Rapinyl® på samtliga av dessa marknader. För Orexo är distributionsavtal en viktig och lönsam källa för att generera ytterligare inkomster från Rapinyl® på global basis”, säger Zsolt Lavotha, vd och koncernchef för Orexo AB.

Rapinyl® är avsedd för behandling av genombrottsmärta vid cancer. Den bygger på Orexos unika och patentskyddade sublinguala tabletteknologi där en snabblöslig tablett placeras under tungan och den verksamma substansen tas upp via munslemhinnan. Denna nya läkemedelsform är utformad för snabbt insättande, förutsägbar och reproducerbar smärtlindring och innebär även en förenklad behandling för patienter som lider av genombrottssmärta.

“Rapinyl® är det senaste produkttillskottet i vår produktportfölj i regionen, och kommer att stödja vår ambition att öka livskvaliteten för cancerpatienter över hela Asien. Den kompletterar vår befintliga produktportfölj inom onkologi och ökar vår sälj- och marknadsstyrka. Marknaden växer snabbt, både när det gäller antal patienter och efterfrågan, detta samarbete med Orexo kommer att bidra till att öka livskvaliteten för patienterna och effektiviteten inom sjukvården i regionen”, säger Tim Oldham, vd Hospira Asia-Pacific.

Avtalet med Hospira avser distributionsrättigheterna i sydöstra Asien inklusive Australien samt Nya Zeeland. Bolaget kommer även att ansvara för att Rapinyl® godkänns på dessa marknader. Marknadsrättigheterna för Rapinyl® är sedan 2003 licensierade till Kyowa Hakko Kogyo Co. Ltd avseende den japanska marknaden, sedan 2004 till Endo Pharmaceuticals avseende den nordamerikanska marknaden och sedan 2005 till ProStrakan Group plc. avseende EU. Under 2006 tecknades ett distributionsavtal med Gedeon Richter Ltd. avseende CIS (Ryssland och övriga länder i forna Sovjetunionen), Bulgarien och Rumänien.

Om oss

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier.Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar