Orexo utökar produktportföljen med två nya projekt – missbrukssäker smärtprodukt, samt snabbverkande produkt för behandling av måttlig och akut smärta

Orexo utökar sin produktportfölj med två nya utvecklingsprojekt, och stärker därmed avsevärt sin produktportfölj för behandling av smärta.

Det första projektet är utvecklingen av en ny, oral drug delivery-teknologi baserad på biokeramer som utvecklas av Orexos samarbetspartner Doxa. Denna teknologi kommer att erbjuda kontrollerad frisättning av den aktiva substansen, och har även potential att minska risken för missbruk av smärtstillande läkemedel. Teknologin erbjuder unika fördelar och kommer att utgöra en ny, innovativ plattform för bland annat potenta opioider. Studier utförda av Orexo indikerar att denna nya drug delivery-teknologi kan komma att fylla ett viktigt medicinskt behov. Den första produkten baserad på teknologin är OX30, för kontrollerad frisättning av opioider för behandling av måttlig till svår kronisk smärta.

Det andra utvecklingsprojektet blir OX23, en formulering av en potent substans för behandling av måttlig till svår akut smärta. OX23 kommer att baseras på Orexos sublinguala tablett-teknologi, som kombinerar snabb upplösning, snabbt insättande och förutsägbar effekt.

”I nuläget fokuserar Orexo sin utvecklingsportfölj på produkter inom smärtområdet. Som ett steg i denna strategi lägger vi till dessa utvecklingsprojekt till vår produktportfölj” säger Zsolt Lavotha, vd och koncernchef Orexo AB. ”Vår ambition är att den nya teknologin baserad på biokeramer som vi utvecklar tillsammans med Doxa AB, skall hindra missbruk av opioider som används vid smärtbehandling. De medicinska fördelarna av kombinationen kontrollerad frisättning och minskad risk för missbruk, bedömer vi kommer att möjliggöra en bredare medicinsk användning av dessa potenta och effektiva läkemedel för behandling av smärta. Därmed kommer också den kommersiella potentialen att vara betydande eftersom det idag inte finns några missbrukssäkrade opioider registrerade som läkemedel.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Zsolt Lavotha, vd och koncernchef
Tel: 018 - 780 88 12
E-post: zsolt.lavotha@orexo.com

Claes Wenthzel, vice vd och finansdirektör
Tel: 018 - 780 88 44
E-post: claes.wenthzel@orexo.com

Om oss

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier.Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar