Orexo utser Henrik Juuel till ny CFO

Uppsala, 15 juli 2013 – Orexo AB meddelar idag att bolaget utser Henrik Juuel till ny CFO. Henrik Juuel kommer att ingå i ledningsgruppen och ersätter Carl-Johan Blomberg som lämnar posten som CFO för Orexo efter två framgångsrika år. Carl-Johan Blomberg kommer att under en övergångsperiod fortsätta stödja Orexo och Henrik Juuel.

”Jag vill tacka Carl-Johan Blomberg för hans engagemang och delaktighet under de senaste åren i omvandlingen av Orexo till ett kommersiellt fokuserat företag. Han har haft en viktig roll i att säkerställa att Orexo har en stark finansiell ställning och att bolaget är väl förberett att lansera Zubsolv”, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo.

Orexo står inför en ny fas i och med den förestående kommersialiseringsfasen av företagets viktiga produkt Zubsolv, som blev godkänd på den amerikanska marknaden i början av juli. Henrik Juuel har omfattande erfarenhet från ledande internationella befattningar inom life science-branschen, bland annat som ekonomi- och finanschef för NNE Pharmaplan och GN Resound.

”Henrik Juuel har haft en imponerande karriär och har haft flera och alltmer ledande befattningar inom olika ekonomi- och finansfunktioner i life science-branschen. Hans erfarenhet inom detta område i internationell och kommersiell verksamhet kommer att vara viktig för Orexos fortsatta framgång när bolaget fortsätter att expandera”, konstatera Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef för Orexo.

Henrik Juuel kommenterar: "Jag är hedrad över att bli utsedd till ekonomi- och finanschef på Orexo och ser fram emot ett nära samarbete med Nikolaj Sørensen i att slutföra omvandlingen av Orexo till ett kommersiellt företag med växande internationell försäljning och starka partnerskap. Jag är entusiastisk över bolagets framtida möjligheter och att vara en del av ledningen i Orexo."

För mer information, vänligen kontakta:
Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef
Tel: 0703-50 78 88, e-post:
nikolaj.sorensen@orexo.com

Om Orexo
Orexo är ett växande specialistläkemedelsbolag med kommersiell verksamhet i USA och FoU i Sverige som utvecklar förbättrade läkemedel baserade på egen drug delivery-teknologi. Orexo har expertis inom omformuleringsområdet och framförallt inom sublinguala formuleringar. Bolaget har en portfölj av intäktsgenererande produkter godkända i USA och EU, som marknadsförs genom licensavtal, samt en pipeline bestående av flera omformuleringar av godkända substanser inom områden med medicinskt behov. Orexo har också samarbetsprojekt med flera internationella läkemedelsbolag. Orexos huvudkontor finns i Uppsala. Bolaget är noterat på Nasdaq OMX Stockholmsbörsen och de största ägarna är Novo A/S och HealthCap.

Mer information om Orexo finns på www.orexo.se.

Orexo är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juli 2013, kl 08.55.

      

Taggar:

Om oss

Orexo develops improved pharmaceuticals based on innovative drug delivery technologies. The focus is primarily on opioid dependence and pain but the aim is to address therapeutic areas where our competence and technologies can create value. The products are commercialized by Orexo in the US or via selected partners worldwide. The main market today is the American market for buprenorphine/naloxone products, where Orexo sells the product Zubsolv®. Total net sales for 2017 amounted to SEK 643.7 million and the number of employees at year-end was 90. Orexo is listed on the Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) and is available as ADRs on OTCQX (ORXOY) in the US. The head office, where research and development is also performed, is situated in Uppsala, Sweden.

Prenumerera

Dokument & länkar