Påminnelse: Inbjudan till Kapitalmarknadsdag 2012

Uppsala, 26 april 2012 – Vi har nöjet att bjuda in analytiker, investerare och media till Orexos Kapitalmarknadsdag 2012 som kommer att hållas i Stockholm den 3 maj 2012.

Datum: torsdagen den 3 maj 2012
Tid: 14.00 - 17.00
Plats: Sveavägen 20, 9 vån, Stockholm. (Vänligen notera ändring till Stockholm)
OSA: anmälan snarast via info@orexo.com

Agenda och talare
Orexos nya ledning kommer att presentera strategi, finansiell uppdatering, affärsläget kring Abstral och andra lanserade produkter samt status och ambitioner med de egna utvecklingsprogrammen (se agenda på nästa sida). Från bolaget presenterar följande talare:

  • Anders Lundström (verkställande direktör)
  • Carl-Johan Blomberg (finanschef)
  • Peter Edman (forskningschef)
  • Åsa Holmgren (regulatorisk chef)
  • Nikolaj Sørensen (kommersiell chef)

Därutöver kommer Jennifer Filbey, PhD, VD för New Perspectives Inc. att beskriva den amerikanska marknaden för opioidberoende för OX219 och Dr Mark Watling, senior partner på TranScrip Partners LLP, presenterar sin syn på den för OX51 relevanta marknaden.

Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas på engelska och alla presentationer kommer efteråt att finnas tillgängliga på Orexos webbplats www.orexo.se. Vid frågor, vänligen kontakta Beata Augenblick, tel: 070-622 59 93.

Jag ser fram emot att träffa er den 3 maj.

Anders Lundström

Verkställande direktör

Om Orexo

Orexo utvecklar och marknadsför läkemedel som bygger på egna formuleringsteknologier som används för kända substanser. Företagets största produkt är smärtläkemedlet Abstral® för behandling av genombrottssmärta hos cancerpatienter. Orexo är noterat på Stockholmsbörsen och de största ägarna är danska Novo A/S och svenska HealthCap. Mer information finns på www.orexo.se.

Agenda

14.00 - 15.40 Orexo’s business model
Anders Lundström, CEO
Proven track record: Diabact®, Heliprobe®, Abstral®, Edluar™
Anders Lundström, CEO
An exciting pipeline
Presentation of Orexo’s key project:
OX27 – breakthrough cancer pain

OX51 – procedure induced pain
OX219 – opioid dependencePeter Edman, CSO
Procedure induced pain – a significant opportunity for OX51
Dr. Mark Watling, Senior Partner, TranScrip Partners
Opportunities and advantages of 505(b)(2)
– a smart registration path in the US
Åsa Holmgren, Head Regulatory Affairs
The US market for treatment of opioid dependence
Jennifer A. Filbey, Ph.D, CEO for New Perspectives Inc
15.40 - 16.00 Coffee break
16.00 - 17.00 Commercializing in the US
Nikolaj Sørensen, CCO
A strong financial position
Carl Johan Blomberg, CFO
The years ahead
Anders Lundström, CEO
Q&A session


Om oss

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier.Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar