Redeye - Orexo: Det börjar se ljusare ut

Utvecklingen i tredje kvartalet blev bättre än vad vi hade räknat med på i princip alla punkter. Sjunkande rabattnivå per såld tablett av Zubsolv, jämfört med tidigare kvartal i år, gav stöd för bättre nettoomsättning och bruttomarginal. Därtill har bolaget blivit något mer restriktivt på kostnadssidan, varför lönsamheten blev klart bättre än vad vi hade räknat med.

Vi ser sedan halvårsskiftet en tydligt positiv trend i ökade marknadsandelar för Zubsolv. Från nästa år finns chans till att få extra draghjälp med ökad tillväxt i den underliggande marknaden, drivet av förbättrad tillgänglighet av buprenorfin i USA. Mot slutet av året eller tidigt nästa år väntar vi oss även nyheter från pågående partnerförhandlingar kring projektportföljen, vilket kan tydliggöra värden i dessa projekt och bidra till att stärka finanserna.

Efter rapporten har vi justerat upp årets prognos, men lämnat åren därefter relativt intakta. Vårt motiverade värde, som är märkbart över dagens aktiekurs, förblir oförändrat och ett förväntat positivt nyhetsflöde de närmaste månaderna är argument för en bra utveckling för aktien. Läs mer i analysen nedan.

Den fullständiga analysen i PDF-format: http://goo.gl/bwD0dg 

Detta är ett pressmeddelande från Redeye. Läs fler analyser på www.redeye.se. 

Om oss

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier.Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden. Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA. Totala nettoomsättningen 2016 uppgick till SEK 705,9 miljoner och antalet anställda till 102. Orexo är noterat på Nasdaq Stockholm Mid Cap (ORX) och finns tillgänglig som ADRs på OTCQX (ORXOY) i USA. Huvudkontoret, där även forskning och utvecklingsarbetet bedrivs, ligger i Uppsala.

Prenumerera