Flaggningsmeddelande

Orezone AB (publ) har informerats om att Capensor Capital AB mellan den 17 och 20 november 2015 sålt 6 217 677 st aktier i Orezone. Capensor Capital har därmed reducerat sitt ägande i Orezone från cirka 13 procent till cirka 2 procent.

För ytterligare information kontakta VD Anders West, tel 031 131190, 0720 128698
info@orezone.se

Kort om Orezone

Orezone AB är ett svenskt prospekteringsbolag, listat på AktieTorget, som innehar prospekteringslicenser över potentiella mineraliseringar. Bolagets affärskoncept är och förblir att erhålla rättigheter, utföra de arbeten som krävs, och sälja objekten eller ingå samarbetsavtal med större bolag innan den kapitalkrävande gruvfasen.

Prenumerera

Dokument & länkar