Marknadsmeddelande 116/18 - Sista dag för handel med BTA i Orezone AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, ORE BTA, är den 15 maj 2018. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ORE BTA
ISIN-kod: SE0010985325
Orderbok-ID: 497Y
CFI: ESNUFR
FISN: OREZONE/SH
Sista handelsdag: 15 maj 2018

Stockholm den 9 maj 2018

AktieTorget
08 511 68 000
info@aktietorget.se