OrganoClick utser chef för affärsområdet Fiberkompositer & pappersprodukter

OrganoClick har tillsatt Dan Blomstrand som affärsområdeschef för affärsområdet Fiberkompositer & pappersprodukter och medlem av OrganoClicks ledningsgrupp. Han kommer ha ansvar för OrganoClicks affärsutveckling och försäljning av bolagets produkter tillverkade med bolagets nyutvecklade fibergjutningsteknik. Dan har 10 års erfarenhet från teknisk försäljning och affärsutveckling inom medicinteknik och läkemedelsindustri och kommer senast från rollen som Global Account Executive för Catalent Pharma Solutions.

Dan är utbildad civilingenjör i kemiteknik från Uppsala Universitet samt har läst ekonomi med inriktning på entreprenörskap. Han har därefter 10 års erfarenhet från teknisk försäljning, marknadsföring och affärsutveckling inom framförallt medicinteknik och läkemedelsindustri. Tidigare erfarenheter är bl.a. tjänsten som affärsområdeschef för pharma på Aerosol Scandinavia och som Global Account Executive på Catalent Pharma Solutions.  

"Vi är mycket glada över att välkomna Dan till OrganoClick. Hans erfarenhet från komplex teknisk försäljning inom en krävande industri som life-science kommer vara mycket värdefulla för OrganoClick som nu står i startgroparna för att inleda kommersialisisering av vår nya fibergjutningsteknik", säger Mårten Hellberg, VD på OrganoClick. "Första materialet som kommer börja produceras är för begravningskistor men vi ser flera andra möjligheter för tekniken, bl.a. inom möbelindustri, fordonsindustri och mot byggsektorn inom vilka vi har flera diskussioner igång. Där kommer Dan som affärsområdeschef få en nyckelroll".    

Dan tillträder tjänsten som affärsområdeschef och medlem av ledningsgruppen den 5 april 2016.

För mer information kontakta:

Mårten Hellberg, VD

Tel.: 08-684 001 10

Email: marten.hellberg@organoclick.com

Om OrganoClick 

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Pareto Securities AB. 

Taggar:

Om oss

OrganoClick är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® samt material av biokompositer. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning baserat på forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom miljövänlig fiberkemi. OrganoClick har vunnit ett flertal priser som "Sveriges mest lovande start-up", "Sveriges bästa miljöinnovation", samt mottagit flera utmärkelser som exempelvis en "Climate Solver" av Världsnaturfonden (WWF) och vart med på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista över Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt huvudkontor, produktion och R&D i Täby, norr om Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar