OrganoWood ingår ramavtal med byggvarukedjan BIO AB

Prisbelönade OrganoWood tillverkar och säljer miljöklassat flam- och rötskyddat virke samt kompletterande träskyddsprodukter. Sedan 2012 har Byggtrygg AB med byggvarukedjan XL-BYGG varit en av bolagets viktigaste återförsäljare. Under hösten 2014 slog Byggtrygg AB och Interpares AB ihop sin inköpsorganisation och bildade det gemensamma inköpsbolaget BIO AB. OrganoWood har nu tecknat ett nytt ramavtal med BIO AB som gäller för deras drygt 230 byggvaruhandlare i hela Sverige.  

OrganoWood AB, dotterbolag till OrganoClick AB (publ) och Kvigos AB, tillverkar och säljer sedan 2012 OrganoWood®-virke som både har ett effektivt flamskydd och rötskydd. Virket är en perfekt ersättningsprodukt till det vanliga trallvirket som är tryckimpregnerat med tungmetaller och biocider och som ofta används till bland annat trädäck, altaner och odlingslådor. Virket är miljöklassat och rekommenderas av Byggvarubedömningen. OrganoWood®-virke vann 2014 Nordbyggs guldmedalj för ” Årets hetaste byggmaterial” . Bolagets kompletterande träskyddsmedel är även det första träskyddsmedlet i landet som miljömärkts med Naturskyddsföreningens  Bra miljöval.

BIO AB är en sammanslagen inköpsorganisation av Byggtrygg AB och Interpares AB vilka innefattar byggvarukedjorna XL-BYGG med drygt 100 byggvaruhandlare samt Woody med drygt 100 byggvaruhandlare. OrganoWood har tidigare haft ramavtal med Byggtrygg och därmed sålt sina produkter via XL-BYGG men har även sålt via vissa Woody-handlare. Med detta ramavtal får OrganoWood möjlighet att sälja sina produkter via samtliga Woody-handlare.

”Att få ett ramavtal med BIO AB ger oss tillgång till ytterligare ett 100-tal återförsäljare i Sverige. Detta kommer utöka vårt återförsäljarnätverk ytterligare vilket är en viktig komponent i vår expansionsstrategi”,  säger Jens Hamlin, VD på OrganoWood.

För mer information kontakta:

Jens Hamlin, VD OrganoWood AB på  jens.hamlin@organowood.com eller 08-684 001 14

Om OrganoClick AB

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Pareto Securities AB. 

Taggar:

Om oss

OrganoClick är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® samt material av biokompositer. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning baserat på forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom miljövänlig fiberkemi. OrganoClick har vunnit ett flertal priser som "Sveriges mest lovande start-up", "Sveriges bästa miljöinnovation", samt mottagit flera utmärkelser som exempelvis en "Climate Solver" av Världsnaturfonden (WWF) och vart med på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista över Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt huvudkontor, produktion och R&D i Täby, norr om Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar