Valberedningen i OrganoClick AB (publ) föreslår till årsstämman att Göran E Larsson blir ny styrelseledamot

Valberedningen i OrganoClick AB (publ) föreslår till årsstämman 2015 att Göran E Larsson väljs till ny styrelseledamot i OrganoClick AB. Göran E Larsson är utbildad Civilingenjör och Civilekonom har en lång industriell erfarenhet. Han är för närvarande styrelseordförande i börsnoterade fastighetsbolaget AB Sagax, och styrelseledamot i First North listade mjukvarubolaget Effnetplattformen samt Habia Cable AB, ett dotterbolag till börnoterade Beijer Alma AB. Göran sitter även i valberedningen för börsnoterade Avega Group AB och Aqeri holding AB samt är senior advisor till Evli Bank Plc.

Tidigare uppdrag inkluderar styrelseordförande för noterade bolagen ReadSoft AB, Aqeri Holding AB, Effnet Holding AB och vice styrelseordförande i Avega Group AB. Göran har också varit styrelseordförande i ett antal onoterade bolag bl a QlikTech International AB, Sandrew Metronome AB, Bygg-Oleba Olle Engqvist AB, Tidningstryckarna Aftonbladet/Svenska Dagbladet AB, Standard Radio AB samt Ferag Japan Ltd.

Efter anställningar inom Ingenjörsvetenskapsakademien och Saléninvestkoncernen 1970-1984 arbetade Göran under 25 år i egen regi som interims-VD i företrädesvis teknik- och handelsbolag med internationella profiler alltifrån rena utvecklingsbolag till en stor koncern med 7 000 anställda. Återkommande större uppdragsgivare var bl a den norska Schibsted-koncernen samt den schweiziska Ferag-koncernen. Göran har också haft större uppdrag för RATOS och Industrifonden. Bland VD-uppdragen kan nämnas Micronic Laser Systems AB, Tidningarnas Telegrambyrå AB, Norstedts Tryckeri AB, Interforward AB samt Ferag Inc. Uppdragen var ofta av karaktären turn-around, omstrukturering och/eller utmaningar i samband med snabb tillväxt eller förestående marknadsnoteringar. För Görans kompletta CV, vänligen se den bifogade filen Bio Göran E Larsson

För mer information, vänligen kontakta;

Mårten Hellberg, VD OrganoClick Telefon: +46 8 684 001 10 Email:  marten.hellberg@organoclick.com

Om OrganoClick

OrganoClick AB (publ) är ett svenskt miljöteknikföretag noterat på Nasdaq First North som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material och kemitekniska produkter baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® (genom dotterbolaget OrganoWood AB) samt bindemedel för nonwovenmaterial. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning från akademisk forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom modifiering av biofibrer. OrganoClick har vunnit flera priser så som utnämningen till "Sveriges mest lovande start-up bolag", Sveriges bästa miljöinnovation, och tidigare mottaget flertalet utmärkelser så som en Climate Solver av Världsnaturfonden (WWF) och varit på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista för "Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt säte i Täby, norr om Stockholm, där bolagets produktion, FoU-, samt sälj- och marknadsavdelning finns lokaliserat. OrganoClicks Certified Adviser på Nasdaq First North är Pareto Securities AB. 

Om oss

OrganoClick är ett svenskt miljöteknikföretag som utvecklar, producerar och marknadsför funktionella material baserade på miljövänlig fiberkemi. Exempel på produkter som OrganoClick marknadsför är den vattenavvisande tygbehandlingen OrganoTex®, det flam- och rötskyddade virket OrganoWood® samt material av biokompositer. OrganoClick grundades 2006 som en avknoppning baserat på forskning vid Stockholm universitet och Sveriges lantbruksuniversitet inom miljövänlig fiberkemi. OrganoClick har vunnit ett flertal priser som "Sveriges mest lovande start-up", "Sveriges bästa miljöinnovation", samt mottagit flera utmärkelser som exempelvis en "Climate Solver" av Världsnaturfonden (WWF) och vart med på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista över Sveriges hetaste teknikbolag. OrganoClick har sitt huvudkontor, produktion och R&D i Täby, norr om Stockholm.

Prenumerera