Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2012

Första kvartalet 2012

  • Omsättningen i lokal valuta ökade med 2 procent och omsättningen i euro uppgick till 395,7 miljoner euro (396,8), vilket var i linje med föregående års nivå.
  • Den genomsnittliga säljkåren minskade med 5 procent till 3,6 miljoner Oriflame-konsulenter och vid kvartalets slut hade säljkåren minskat med 6 procent.
  • EBITDA uppgick till 55,0 miljoner euro (53,3).
  • Justerad rörelsemarginal uppgick till 12,0 procent (11,8) vilket gav ett justerat rörelseresultat på 47,7 miljoner euro (46,7).
  • Justerat resultat efter skatt uppgick till 34,5 miljoner euro (31,5) och justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,61 euro (0,55).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades till 58,1 miljoner euro (17,4).

VD Magnus Brännström kommenterar
– Jag är nöjd med utvecklingen under det första kvartalet, trots att vi fortfarande påverkas av en minskad säljkår efter svagare rekrytering under senare delen av tredje kvartalet 2011. Vårt fokus på att återvända till tillväxt och förbättrad lönsamhet har visat lovande resultat vad gäller omsättning, produktivitet och marginaler – den utmanade marknadsdynamiken kvarstår. Jag framhåller gärna kvartalets förbättrade kassaflöde som påverkar nettoskulden positivt. Framöver ska vi fortsätta att inrikta våra ansträngningar på att utöka säljkåren och på så sätt lägga en stabil grund för vår framtid.

 

För mer information, kontakta:

Magnus Brännström, VD och koncernchef         
Tel: +352 691 151 930
Gabriel Bennet, Finansdirektör      
Tel: +41 798 263 713
Joakim Banestig, Sr. Director Investor Relations  
Tel: +41 791 033 521
Johanna Palm, Sr. Manager Investor Relations             
Tel: +46 765 422 672
Oriflame Cosmetics S.A.
24 Avenue Emile Reuter, L-2420, Luxemburg
www.oriflame.com
Organisationsnummer B.8835


Om oss

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Schweiz, noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar