Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2013

Första kvartalet 2013

  • Omsättningen i lokal valuta minskade med 1 procent och omsättningen i euro minskade med 4 procent och uppgick till 381,3 miljoner euro (395,7).
  • Vid periodens slut hade antalet aktiva konsulenter ökat med 3 procent till 3,7 miljoner.
  • EBITDA uppgick till 45,2 miljoner euro (55,0).
  • Rörelsemarginalen uppgick till 10,0 procent (12,0), vilket gav ett rörelseresultat på 38,0 miljoner euro (47,7).
  • Resultat efter skatt uppgick till 28,0 miljoner (34,5) och resultat per aktie uppgick till 0,50 euro (0,61).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 28,4 miljoner euro (58,1).
  • Uppdatering av andra kvartalet: Den underliggande omsättningstillväxten under det andra kvartalet fram till dagens datum är omkring 2 procent i lokal valuta.

VD Magnus Brännström kommentarer
– Vårt löpande arbete med att bygga en stabil plattform för långsiktig tillväxt leder gradvis till förbättrat momentum. Efter en svag trend under de sex senaste kvartalen växte säljkåren igen under första kvartalet 2013. Vi har genomfört flera initiativ som ska stärka vårt totala erbjudande och effektivitet, såsom en förbättrad kompensationsplan (Success Plan) i CIS och koncernens nya distributionscenter utanför Moskva – åtgärder som dock på kort sikt påverkar lönsamheten. Vi fortsätter möta utmaningar i Europa medan vi ser lovande utveckling i CIS och resten av världen.

Telefonkonferens för finansmarknaden
Oriflame inbjuder till en telefonkonferens torsdagen den 25 april klockan 09.30 (CET).

För att delta, ring från:
Luxemburg: +352 2 786 02 02
Sverige: +46 (0)8 506 443 86
Schweiz: +41 44 580 65 22
Storbritannien: +44 (0)207 153 91 54
USA: +1 877 423 083 0
Kod: 947632#

Telefonkonferensen kommer att kunna följas via webbutsändning (endast ljud) på Oriflames webbplats: www.oriflame.com eller via http://storm.zoomvisionmamato.com/player/oriflame/objects/xpsnqv5r/

25 april 2013
Magnus Brännström
VD och koncernchef

För mer information, kontakta:
Magnus Brännström
, VD och koncernchef,          Tel: +352 691 151 930

Gabriel Bennet, finansdirektör,                            Tel: +41 798 263 713
Anders Ågren, VP Investor Relations,                  Tel: +46 765 422 353

Oriflame Cosmetics S.A.
24, Avenue Emile Reuter L-2420 Luxemburg
LUXEMBURG
www.oriflame.com
Organisationsnummer B.8835

Om oss

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Schweiz, noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar