Förändring av antalet aktier och röster i Oriflame Holding AG

Med anledning av leverans av prestationsaktier relaterade till 2014 och 2015 års investeringar inom ramen för bolagets aktiebaserade incitamentsprogram, har bolaget gett ut 688 401 nya aktier under februari månad.

Efter utgivande av de nya aktierna enligt vad som följer ovan uppgår därmed det totala antalet aktier i bolaget per dagens datum till 56 442 366 och bolagets aktiekapital uppgår till 84 663 549 CHF. Varje aktie representerar en röst.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Nathalie Redmo, Sr. Manager Investor Relations, +41 799 220 173

Denna information är sådan som Oriflame Holding AG är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons försorg, den 28 februari 2018 kl 08:30 CET.Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,4 miljarder euro. Respekt för människor och natur är en viktig del av företagets kultur och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbete. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en schweizisk bolagskoncern noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om Oriflame, vänligen se www.oriflame.com

Taggar:

Om oss

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Schweiz, noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar