Halvårsrapport 1 januari – 30 juni 2011

Andra kvartalet 2011

 • Omsättningen i lokal valuta ökade med 5 procent och omsättningen i euro minskade med 2 procent till 366,7 miljoner euro (375,0). Exklusive Oriflames stängda verksamhet i Iran var omsättningstillväxten 7 procent i lokal valuta.
 • Den genomsnittliga säljkåren växte med 5 procent till 3,8 miljoner konsulenter. Vid periodens slut hade säljkåren ökat med 4 procent.Justerad rörelsemarginal blev 10,5 procent (10,1) vilket gav ett justerat rörelseresultat på 38,4 miljoner euro (37,9).
 • Justerat resultat efter skatt uppgick till 24,2 miljoner euro (29,5) och justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,42 euro (0,52). Resultatet påverkades negativt av valutaförluster på 1,4 miljoner euro att jämföra med förra årets valutavinster på 8,1 miljoner euro.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 31,1 miljoner euro (22,9).
 • Kreditfaciliteter om totalt 430 miljoner euro undertecknades.

Första halvåret 2011

 • Omsättningen i lokal valuta ökade med 6 procent och omsättningen i euro ökade med 4 procent till 763,5 miljoner euro (736,8). Exklusive Oriflames stängda verksamhet i Iran var omsättningstillväxten 8 procent i lokal valuta.
 • EBITDA uppgick till 99,1 miljoner euro (93,6).
 • Justerad rörelsemarginal blev 11,1 procent (10,9) vilket gav ett justerat rörelseresultat på 85,1 miljoner euro (80,1).
 • Justerat resultat efter skatt uppgick till 55,6 miljoner euro (66,7) och justerat resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,97 euro (1,17).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 48,5 miljoner euro (43,8).

Väsentliga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I juli emitterade Oriflame nya obligationslån om 195 miljoner dollar respektive 25 miljoner euro.
   

– Det andra kvartalet präglades av fortsatt svaga marknadsförhållanden och Oriflames omsättning i lokal valuta ökade med 5 procent. Den positiva utvecklingen inom EMEA och Asien fortsätter. Asien blir allt viktigare för koncernens utveckling. Trots motvinden för valutorna kan jag konstatera att rörelsemarginalen fortsätter att förbättras. Dessutom lyckades vi förnya vår kreditfacilitet och emittera ytterligare obligationslån med längre löptider och lägre kostnader. Jag känner mig trygg över att koncernen nu är i en bra position för ytterligare tillväxt så snart marknadsförhållandena förbättras, kommenterar VD Magnus Brännström.

För mer information, kontakta:
Magnus Brännström, VD och koncernchef                    Tel: +35 269 115 1930
Gabriel Bennet, Finansdirektör                                    Tel: +41 798 263 713
Joakim Banestig, Sr. Director Investor Relations           Tel: +41 791 033 521
Johanna Palm, Sr. Manager Investor Relations             Tel: +46 765 422 672

Oriflame Cosmetics S.A.
24 Avenue Emile Reuter, L-2420, Luxemburg
www.oriflame.com
Organisationsnummer B.8835

 

 

Om oss

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Schweiz, noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar