Kommuniké från årsstämma i Oriflame Holding AG

Årsstämma i Oriflame Holding AG hölls idag i Schaffhausen, Schweiz. Aktieägarna beslutade att godkänna samtliga till stämman föreslagna ärenden. En sammanfattning av ett urval av de beslut som fattades presenteras nedan.

Fastställande av utdelning från kapitalskottsreserven
Årsstämman beslutade att godkänna att en utdelning om 2,60 euro per aktie ska distribueras ur kapitaltillskottsreserven och betalas ut i fyra utbetalningar enligt följande: 1,40 euro till aktieägare registrerade den 9 maj 2018, 0,40 euro till aktieägare registrerade den 15 augusti 2018, 0,40 euro till aktieägare registrerade den 15 november 2018 och 0,40 euro till aktieägare registrerade den 15 februari 2019. Utdelningen kommer att tas från en övrig reserv från kapitaltillskott som uppgår till 215 000 000 schweizerfranc som skapas med medel från bolagets kapitaltillskottsreserv. I utdelningsreserven ingår en buffert för valutakursförändringar. Eventuellt överskott av utdelningsreserven som kvarstår efter det sista utbetalningstillfället omallokeras automatiskt till kapitaltillskottsreserven. I det osannolika scenariot att utdelningsreserven inte är tillräcklig för att betala de beslutade utdelningarna kommer utdelningarna att justeras nedåt pro rata.

Den första betalningen om 1.40 euro per aktie (avstämningsdag 9 maj 2018) har förväntad utbetalningsdag den 16 maj 2018. Sista dag för handel inklusive rätt till utdelning är den 7 maj (exklusive utdelning 8 maj) 2018.

Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
Nuvarande styrelseledamöter Mona Abbasi, Magnus Brännström, Anders Dahlvig, Alexander af Jochnick, Robert af Jochnick, Anna Malmhake, Christian Salamon och Karen Tobiasen omvaldes till styrelseledamöter och Anna af Jochnick samt Gunilla Rudebjer valdes till nya styrelseledamöter. Alexander af Jochnick omvaldes till styrelsens ordförande.

Val av revisorer
KPMG AG (CHE-106.084.881), Zürich, Schweiz, omvaldes till bolagets revisor för räkenskapsåret 2018.

Godkännande av arvoden till styrelseledamöterna
Årsstämman beslutade, i enlighet med ersättningsutskottets förslag, att ersättningen till styrelseledamöterna ska uppgå till max 495 000 euro för perioden fram till årsstämman 2019.

Godkännande av ersättningar till ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade, i enlighet med ersättningskommitténs förslag, att godkänna att ett högsta sammanlagt belopp om 4 100 000 euro betalas som fast ersättning till ledande befattningshavare för perioden 1 juli 2018 till 30 juni 2019. Årsstämman godkände också ett högsta sammanlagt belopp om 8 600 000 euro som rörlig ersättning till ledande befattningshavare avseende räkenskapsåret 2017. I beloppet ingår den bokföringsmässiga beräkningen av värdet av det maximala antalet prestationsaktier som kan komma att tilldelas enligt bolagets aktiebaserade incitamentsprogram för 2017.

Protokollet från årsstämman, inklusive en fullständig redovisning av samtliga beslut, kommer att publiceras på bolagets hemsida inom två dagar.

För mer information, kontakta: 

Pontus Andreasson, Senior Director Advisory Counsel               
+41 798 745 121
Nathalie Redmo, Sr. Manager Investor Relations +41 799 220 173

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,4 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagets kultur och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är bland annat medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en schweizisk bolagskoncern noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information om Oriflame, besök www.oriflame.com. 

Taggar:

Om oss

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Schweiz, noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar