Oriflame anpassar sin legala struktur till pågående operationella förändringar

Som en följd av Oriflames fortlöpande arbete med att öka den operationella effektiviteten avser bolaget att anpassa sin legala struktur till den operativa verksamheten. Dessa förändringar kan komma att leda till en flytt av bolagets hemvist från Luxemburg till Schweiz inom de närmaste åren.

Under senare år har Oriflame gradvis genomfört operationella förbättringar genom att implementera s.k. Global Shared Services inom områdena IT, finans och HR samt e-handelsplattform, s.k. cash pooling samt riskstyrning av varulager. Som ett led i detta har Oriflame flyttat vissa aktiviteter, risker, företagsledning och funktioner till Schweiz.

Som en konsekvens av dessa operationella förändringar har Oriflames styrelse fattat beslut om en process för att anpassa koncernens legala struktur vilket kan komma att leda till en flytt av hemvist från Luxemburg till Schweiz inom några år. Den operationella och legala omorganisationen förväntas inte påverka Oriflames skattesats. Skulle en flytt av bolagets hemvist genomföras, kommer Oriflame att noggrant utvärdera konsekvenserna för bolagets intressenter.

De legala strukturförändringarna kommer att genomföras i flera steg över de kommande åren. Som ett led i denna process kommer aktieägarna föreslås att godkänna en överföring av tillgångar och skulder från moderbolaget Oriflame Cosmetics S.A. till ett nyetablerat finans- och holdingbolag i Luxemburg ägt av Oriflame Cosmetics S.A. Ett sådant godkännande kommer att sökas vid en extra bolagsstämma som beräknas hållas under fjärde kvartalet 2013. En kallelse med ytterligare information kommer att publiceras senast 30 dagar före stämman.

            

För ytterligare information, vänligen kontakta
Gabriel Bennet, CFO +41 26 425 8721
Anders Ågren, VP Investor Relations +46 765 422 353

Om oss

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Schweiz, noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar