Oriflame Cosmetics avslutar återköpsprogram

Oriflame påbörjade den 2 januari 2013 ett aktieåterköpsprogram enligt beslut av den extra bolagsstämman den 19 december 2012 (för återköp av upp till 5.712.113 av bolagets aktier eller svenska depåbevis (SDR), motsvarande 10 procent av det nuvarande aktiekapitalet), genom att ge företagsledningen mandat att lansera ett första aktieåterköpsprogram. Syftet med återköpsprogrammet är att optimera bolagets kapitalstruktur.

I enlighet med aktieåterköpsprogrammet skulle bolaget återköpa egna aktier eller depåbevis upp till ett maximalt värde om 350 miljoner kronor under perioden från den 2 januari 2013 till senast den 23 april 2013. Programmet implementerades i enlighet med Kommissionens förordning 2273/2003 av den 22 december 2003.

Oriflames totala aktieåterköp under perioden 2 januari –12 april 2013 uppgick till totalt 1.613.409 aktier (motsvarande 2,8 procent av totalt antal utestående aktier uppgående till 57.121.134 aktier) till ett totalt inköpspris om 349.999.848 kronor. Genomsnittligt inköpspris var 216,90 kronor. Återköpsprogrammet har nu avslutats.

Aktieåterköpsprogrammet utfördes på uppdrag av och för Oriflame, på den öppna marknaden, via ett finansinstitut som fått detta uppdrag av bolaget. Finansinstitutet fattade sina beslut om handel oberoende och utan påverkan från bolaget.

            

För mer information, vänligen kontakta:
Gabriel Bennet, CFO +41 26 425 8721
Anders Ågren, VP Investor Relations +46 765 422 353

Om oss

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Schweiz, noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar