Oriflame Cosmetics genomför refinansiering av kreditfacilitet och anpassar kovenanter med obligationslån

Oriflame Cosmetics S.A. har undertecknat en ny kreditfacilitet (Revolving Credit Facilitiy) om totalt 110 miljoner euro med sina befintliga huvudbanker HSBC Bank plc, ING Bank, Nordea, Raiffeisen Bank International AG and SEB. Den nya femåriga kreditfaciliteten ersätter den nuvarande faciliteten på 330 miljoner euro, vilken undertecknades i maj 2011 och som förfaller under 2016.

Som ett resultat av bolagets reducerade nettoskuldsättning under de senaste åren, har facilitetens omfattning minskat. Den nya kreditfaciliteten kommer att användas för övergripande ändamål, huvudsakligen för att möta kvartalsmässiga kassaflödessvängningar över året.

Kreditfaciliteten samordnades av Nordea och SEB, som också agerade Mandated Lead Arrangers tillsammans med HSBC Bank plc och ING Bank. Raiffeisen Bank International AG deltog som Lead Arranger.

Som en del av refinansieringsprocessen har kovenanterna för bolagets befintliga obligationslån (Private Placement Notes) och den revolverande kreditfaciliteten anpassats till varandra. Följande finansiella mått formar grunden för de justerade kovenanterna:

  • Koncernens nettoskuld/ EBITDA mindre än eller lika med 3 gånger
  • Koncernens EBITDA/finansiella kostnader mer än eller lika med 5 gånger
  • Koncernens nettovärde större än eller lika med 120 miljoner euro

De finansiella måtten, enligt definitionen i avtalet för den nya faciliteten (Revolving Credit Facility Agreement) och det justerade Private Placement Notes-dokumentet, kommer att följas upp kvartalsvis i bolagets delårsrapporteringar med start i rapporten för det andra kvartalet 2015.

"Vi är mycket nöjda med den långsiktiga relation vi har etablerat med våra huvudbanker och obligationsinnehavare. Efter avslutad refinansiering med våra huvudbanker och anpassning av villkoren till våra obligationsinnehavare, ser vi fram emot ett fortsatt gott samarbete både vad gäller övergripande finansiering och övriga banktjänster i de olika regioner där vi är verksamma", säger Gabriel Bennet, finansdirektör Oriflame Cosmetics.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Gabriel Bennet, CFO +41 79 826 3713
Johanna Palm, Senior Director Investor Relations +46 765 422 672

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Luxemburg, och med globala kontor i Luxemburg och Schweiz. Oriflame är noterat på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Schweiz, noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar