Pressmeddelande i enlighet med artikel 14 i Luxemburgs transparenslag

Som en konsekvens av Luxemburgs implementering av EU’s transparensdirektiv skall Oriflame Cosmetics S.A. rapportera samtliga förändringar av aktiekapitalet innan utgången av den månad då förändringen ägde rum.

Under juli 2013 har bolaget, i enlighet med mandatet från 2008 års årsstämma, givit ut aktier relaterade till bolagets aktieincitamentsprogram. Det totala antalet aktier utgivna under juli månad är 83.238 och bolagets aktiekapital uppgår nu till 71.505.465 euro fördelat på 57.204.372 aktier med lika rösträtt.

   
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Ågren, VP Investor Relations, Oriflame, +46 765 422 353
   


Oriflame grundades i Sverige 1967. Idag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder och en omsättning på omkring 1.5 miljarder euro om året. Oriflame har ett brett produktutbud av innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagets kultur. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är bland annat medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en företagsgrupp registrerad i Luxemburg med huvudkontor i Luxemburg och Schweiz. Oriflame är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Schweiz, noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar