Valberedning inför årsstämman 2016

Som meddelades i den senaste delårsrapporten har styrelsen för Oriflame Holding AG, i enlighet med den schweiziska bolagslagen utsett en valberedning med ledamöter från styrelsen, bestående av:

Anders Dahlvig, styrelsemedlem och ordförande i valberedningen
Alexander af Jochnick, styrelseordförande

Valberedningen har kontaktat inte mindre än fem av bolagets största aktieägare (som är kända för bolaget per den 30 september 2015) för att samla in synpunkter på nomineringarna och de deltagande ägarrepresentanterna. Valberedningen har haft sitt första möte, och deltagande ägarrepresentanter var:

Per Hesselmark, af Jochnick BV
Öystein Engebretsen, Investment AB Öresund
Per Colleen, Fjärde AP-fonden (AP4)

Utöver att vara styrelsens ordförande representerar Alexander af Jochnick även familjen af Jochnick i valberedningen.

Årsstämman 2016 kommer att hållas i Schweiz den 17 maj 2016. Valberedningens nomineringsförslag avseende bland annat styrelsens sammansättning, styrelseordförande och extern revisor kommer att meddelas senast 20 dagar för årsstämman.


Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Schweiz, noterat på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Oriflame grundades i Sverige 1967. I dag är Oriflame ett internationellt, direktförsäljande kosmetikföretag med försäljning i över 60 länder. Oriflame har ett brett produktutbud av svenska, innovativa skönhetsprodukter inspirerade av naturen. Dessa produkter marknadsförs av omkring 3 miljoner oberoende Oriflame-konsulenter som tillsammans svarar för en årsomsättning på cirka 1,3 miljarder euro. Respekt för medmänniskor och natur är en viktig del av företagskulturen och återspeglas i bolagets riktlinjer för socialt arbete och miljöarbetet. Oriflame stödjer ett flertal välgörenhetsorganisationer världen över och är medgrundare av World Childhood Foundation. Oriflame är en koncern med säte i Schweiz, noterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar