Ortivus AB (publ) senarelägger första dag för handel med nyemitteradeaktier till tredje veckan i juli 2017

 

Tidigare har kommunicerats att handeln med de nya aktierna som emitterades i nyemissionen beslutad vid extra bolagsstämma den 12 maj 2017 i Ortivus AB (publ) skulle påbörjas under innevarande vecka, det vill säga andra veckan i juli 2017. Nu beräknas första dag för handeln av dessa aktier förskjutas till nästkommande vecka, av administrativa skäl, det vill säga tredje veckan i juli 2017.

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande. 

Ortivus etablerades 1985 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 22 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 500 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Om oss

Ortivus är en ledande leverantör av mobila lösningar för den moderna akutsjukvården. Med närmare 30 års erfarenhet inom kardiologi och från utveckling av mobila övervaknings- och kommunikationslösningar, erbjuder vi våra kunder säkra, patientvänliga och kostnadseffektiva beslutsstödsystem som räddar liv och minskar lidande. Ortivus är ett noterat bolag på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista, och etablerades 1985. Bolaget är baserat i Danderyd, Sverige. Ortivus har ca 26 anställda i Sverige och Storbritannien. Mer än 1 300 ambulansfordon och 500 vårdplatser på akutsjukhus är utrustade med Ortivus lösningar.

Prenumerera

Dokument & länkar