6/16 – Information om företrädesemission i Ortoma AB

Sista dag för handel i bolagets aktie (ORT B) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 12 januari 2016. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 13 januari 2016.

Avstämningsdagen hos Euroclear är 14 januari 2016.

Innehav av en (1) aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Det krävs en (25) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskursen är 35 SEK per aktie (1:25 a 35 SEK).

Teckning av aktier ska ske från och med den 18 januari 2016 till och med den 9 februari 2016.

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 18 januari 2016 till och den 5 februari 2016. Handel med betalda tecknade aktier kommer att äga rum mellan den 18 januari 2016 till dess att emissionens är registrerad hos Bolagsverket.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn: ORT TR B
ISIN-kod: SE0007897749
Orderboks-ID: 117659
Första handelsdag: Den 18   januari 2016
Sista handelsdag: Den 5 februari 2016
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Information om betald tecknad aktie:

Kortnamn: ORT BTA B
ISIN-kod: SE0007897756
Orderboks-ID: 117660
Handelsperiod: Den 18 januari fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.
Market Segment/ no: MM Aktietorget-cotr/18
Tick Size/ no: Other Equities/227
MIC Code: XSAT

Stockholm den 7 januari 2016

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-511 68 000 eller via

e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Om oss

Ortomas affärsidé är att utveckla och marknadsföra operationssystem för planering och placering av implantat med syfte att uppnå optimal behandling till nytta för klinker, läkare och patienter.