Marknadsmeddelande 194/17 - Sista dag för handel med BTA i Ortoma AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktie, (ORT BTA B), är den 11 juli 2017.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: ORT BTA B

ISIN-kod: SE0009984156
Orderboks-ID: 138308
Sista handelsdag: 11 juli 2017

Stockholm den 6 juli 2017 

AktieTorget
08-511 68 000
e-post info@aktietorget.se 

Om oss

Ortomas affärsidé är att utveckla och marknadsföra operationssystem för planering och placering av implantat med syfte att uppnå optimal behandling till nytta för klinker, läkare och patienter.