Ortoma har inlett omförhandlingar med underleverantör

Ortoma utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat. Systemet innefattar både hårdvara och mjukvara, som utvecklas utifrån Ortomas specifikationer i samarbete med underleverantörer. Bolaget har inlett omförhandlingar av avtal med en av bolagets underleverantörer av mjukvara, som också är en aktieägare i Ortoma. Förhandlingarna är ett led i en översyn av bolagets avtal i syfte att säkerställa leveranser i enlighet med bolagets behov.

Ortoma Treatment Solution™ - noggrann planering och precis kirurgi.

För mer information, vänligen kontakta:
Ortomas vd Linus Byström eller styrelseordförande Gunnar Németh
E-post:
info@ortoma.com 

Om Ortoma AB (publ)
Ortoma AB utvecklar operationssystem för planering och positionering av implantat vid höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. Syftet med bolagets operationssystem, Ortoma Treatment SolutionTM (OTS) är att göra det möjligt för kirurgen att inför operation med stor precision mäta och planera i 3D för placeringen av ett ledimplantat och under operation på ett optimalt sätt positionera implantatet i patienten. Ortomas operationssystem syftar till att ge ett bättre operationsutfall för patienten, med färre komplikationer och färre efterföljande operationer - och därmed bättre långtidsöverlevnad av implantat. Ett andra syfte är att skapa ett system som enkelt kan integreras i de processer och rutiner som idag används vid operationer - och därmed öka effektiviteten. Ortoma har cirka 1 600 aktieägare och bolagets B-aktie är noterad på AktieTorget. Globalt genomförs mer än 7,5 miljoner ortopediska ingrepp varje år där OTS kan komma användas inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. I Sverige genomfördes föregående år cirka 42 000 ingrepp inom höftleds-, knäleds- och ryggkirurgi. 

Om oss

Ortomas affärsidé är att utveckla och marknadsföra operationssystem för planering och placering av implantat med syfte att uppnå optimal behandling till nytta för klinker, läkare och patienter.

Prenumerera