Storägaren Roy Forslund rapporterar om ökat innehav till AktieTorget

Storägaren och styrelseledamoten Roy Forslund har rapporterat sitt totala innehav av Ortoma aktier till AktieTorget. Roy Forslund inklusive bolag, äger nu 1 650 000 B-aktier samt 150.000 A-aktier i Ortoma.

Roy Forslund kontaktade AktieTorget föregående vecka vid ökning av antalet aktier då det uppdagades att innehavet ej var korrekt rapporterat samt rapporterat som totalt innehav.
AktieTorget har nu fått kännedom om det korrekta specificerade innehavet för Roy Forslund, inklusive bolag och närstående samt uppdaterat insynslistan över det korrekta antalet aktier.

Insynsrapporteringen från AktieTorget kring de -278 990 antalet B-aktierna innebär endast en korrigering av den tidigare felaktigt gjorda anmälan, således innebär det ej en försäljning av några aktier.

Taggar:

Om oss

Ortomas affärsidé är att utveckla och marknadsföra operationssystem för planering och placering av implantat med syfte att uppnå optimal behandling till nytta för klinker, läkare och patienter.

Prenumerera

Dokument & länkar