Oscar Properties årsredovisning 2012

Oscar Properties Holding ABs (publ) årsredovisning för 2012 finns nu att ladda ned från Oscar Properties webbplats, www.oscarproperties.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Oscar Engelbert, telefon 0705-68 00 01, e-post oscar@oscarproperties.se
CFO Anders Von Schéele, telefon 0708-86 97 86, e-post avs@oscarproperties.se

Om Oscar Properties
Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa moderna bostäder som är så unika att människor aktivt söker sig till en Oscar Properties-byggnad vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur har allt sedan dess varit kärnan i bolagets identitet. Produktionen av bostäder sker genom såväl konvertering av kommersiella fastigheter som genom nyproduktion. Oscar Properties har sedan start sålt fastigheter för cirka 3,5 miljarder kronor, producerat cirka 500 lägenheter och lyckats uppvisa lönsamhet även i sämre tider. Bolaget fortsätter att förse Stockholms fastighetsmarknad med kreativa idéer och konceptuell design – till att börja med genom de 1 500 nya bostäder som ligger på ritbordet just nu. www.oscarproperties.se

Om oss

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.