Oscar Properties delårsrapport januari-september 2013

KVARTALET JULI–SEPTEMBER 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 69,8 MSEK (1,2)
  • Rörelseresultatet uppgick till 31,9 MSEK (22,3)
  • Resultat efter skatt uppgick till 32,8 MSEK (19,4)
  • Resultat per stamaktie uppgick till 1,34 SEK (–) 

PERIODEN JANUARI–SEPTEMBER 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 175,6 MSEK (2,2)
  • Rörelseresultatet uppgick till 54,1 MSEK (35,9)
  • Resultat efter skatt uppgick till 53,6 MSEK (29,9)
  • Resultat per stamaktie uppgick till 1,94 SEK (–) 

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2013 klockan 12.15.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Oscar Engelbert, telefon 0705-68 00 01, e-post oscar@oscarproperties.se

CFO Anders Von Schéele, telefon 0708-86 97 86, e-post avs@oscarproperties.se

Om oss

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Prenumerera

Dokument & länkar