Oscar Properties offentliggör årsredovisning

Härmed offentliggörs årsredovisning 2014 för Oscar Properties Holding AB (publ). Hela årsredovisningen finns i bifogad PDF.

Information om årsstämma 2015 finns på sidan 115 i årsredovisningen och på bolagets hemsida.

Observera att delårsrapporten för perioden januari-mars 2015 kommer att offentliggöras tidigare än vad som ursprungligen aviserats. Rapporten kommer att publiceras den 24 april 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Egenäs, Tf. CFO, mobil: +46 (0) 70 593 71 38, e-post: jan@oscarproperties.se

Om Oscar Properties

Oscar Properties grundades 2004 av Oscar Engelbert med visionen att skapa moderna bostäder så unika att människor aktivt skulle söka sig till dessa vid valet av nytt boende. Modern design och arkitektur med utgångspunkt i varje enskild byggnads historia, förenat med ett unikt utbud av kringtjänster baserat på en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i verksamheten. Gruppen har uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Projektportföljen uppgick vid senaste årsskiftet till cirka 2 700 bostäder, varav 469 bostäder var under pågående produktion. För mer information om Oscar Properties, vänligen besök www.oscarproperties.se.

Om oss

Om Oscar Properties Oscar Properties bildades 2004 med visionen att skapa unika, designade, kreativa och moderna bostäder med utgångspunkt i varje byggnads historia. Modern design, arkitektur och en djup förståelse för hur människor vill leva och bo, har allt sedan dess varit kärnan i vår identitet. Oscar Properties har sedan starten uppfört en rad uppmärksammade bostadsprojekt genom både nyproduktion och konvertering. Vi köper, utvecklar och säljer fastigheter med attraktiva lägen med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både nyproduktion, omvandling och förvaltning. En byggnad signerad Oscar Properties kan vara en helt ny byggnad eller en äldre byggnad, såsom en skola, en fabrik eller ett postkontor. Gemensamt för samtliga Oscar Properties-byggnader är modern design och unik arkitektur.

Prenumerera

Dokument & länkar