Osteoporosföreningen i Skåne på Seniormässan, Malmö: FRAX-testet som kan förhindra varannan fraktur

Testet kan göras hemma och tas med till vårdcentralen

Varannan kvinna och var fjärde man över 50 år kommer att drabbas av en benskörhetsfraktur.
Endast 14 procent av kvinnor som fått en benskörhetsfraktur får behandling som förebygger ett nytt benbrott.

På bred front och efter uppmaning från Socialstyrelsen ska så kallat FRAX-test bli rutin för att riskbedöma och upptäcka benskörhet (osteoporos) och därmed kunna förhindra en andra, tredje eller till och med fjärde fraktur.

På Seniormässan i Malmö 10-11 maj berättar Osteoporosföreningen Skåne om FRAX-test och får under vissa tider hjälp av kunnig personal från Osteoporoskliniken, Skånes Universitetssjukhus Malmö, att genomföra risktestet på plats.

-85 % av de som bryter sig som en följd av benskörhet får en ny fraktur inom en snar framtid. Detta går att förhindra med enkel utredning och behandling, men som görs alldeles för lite. Primärvården måste bli mycket bättre på att upptäcka och behandla osteoporos, säger Sol-Britt Sundvall, vice ordförande Osteoporosföreningen Skåne.

INBJUDAN TILL MEDIA:
Besök vår monter C:45. Ta del av FRAX. Testa er och era läsare/lyssnare! Hör av er så berättar vi mer!
Presskontakt: Lena Bergling, 070-2345 158, Annika Eliasson, 0702-35 43 35
 

FAKTA:
Uppskattningsvis en halv miljon svenskar har benskörhet/osteo­poros, vilket förorsakar sammanlagt 80 000 frakturer per år. Osteoporos är en tyst sjukdom och märks sällan förrän man råkar ut för sin första fraktur. Skelettet har då blivit så skört att det bryts spontant eller i samband med ett obetydligt ”händelsefall”. Nio av tio patienter får ingen förebyggande behandling alls efter en benskörhetsfraktur. Denna oaccep­tabla situation har varit oförändrad i tio år.
De totala kostnaderna för sam­hället är beräknade till 13 miljarder per år.

Prenumerera

Dokument & länkar