Oticon lanserar den första röstaktiverade hörapparaten

Oticon lanserar den första röstaktiverade hörapparaten Stockholm 2001-10-23: För fem år sedan var Oticon först med de digitala hörapparaterna som byggde på teknik framtagen av svenska forskare i Linköping. Nu tar företaget tekniken ett steg vidare och med sin nya hörapparat råder man bot på de vanligaste problemen som användare av hörapparater stöter på. På tisdagen presenterade Oticon vid ett seminarium i Stockholm för första gången i Sverige den nya hörapparaten Adapto. - Utvecklingsarbetet som lett fram till dagens produktlansering har helt fokuserat på att finna lösningar på de vanligaste problemen med tidigare generationer hörapparater, säger Susanne Nyberg, VD på Oticon AB. Undersökningar bland användare av hörapparater visar att det är tre funktioner som är absolut viktigast. Hörapparaten ska: · förstärka tal och samtidigt dämpa bakgrundsbuller, · reducera återkoppling (rundgång) och ge en så naturlig återgivning som möjligt av den egna rösten och andra ljud som t ex uppstår när användaren tuggar, · ta hänsyn till den egna livsstilen och vara anpassad till de ljudmiljöer som användaren prioriterar. Adapto bygger på tre högteknologiska innovationer som ger apparaten de efterfrågade funktionerna. Den första kallas VoiceFindertm och är en teknik som "kopierar" hjärnans förhållningssätt till ljud. Den prioriterar tal, även i miljöer med bakgrundsbuller, och byter automatiskt läge så att den söker röster när sådana finns och går över till ett viloläge som dämpar tröttsamt bakgrundsbuller när inte någon pratar. Den andra innovationen löser problemet med återkoppling och ocklusion. Åter-koppling innebär att hörapparaten ger ifrån sig ett missljud. Detta avhjälps i Adapto genom att mikrochipet i hörapparaten innehåller en sökare som känner av om återkoppling håller på att uppstå och motverkar missljudet innan det uppkommer. Ocklusion är att den egna rösten förvrängs då örat täpps till av hörapparaten. Adapto har större ventilationskanaler och därmed försvinner det problemet. Den tredje innovationen möjliggör en användarbaserad anpassning av hörapparaten. Även människor med liknande hörselskador uppfattar ljud olika. Det beror på olika livsstilar, vilken miljö användaren befinner sig i och hur individen värderar olika slags ljud. Med Adaptos specialutvecklade mjukvara kan hörapparaten anpassas utifrån dessa, och en rad andra variabler så att apparaten passar de önskemål och behov som varje unik användare har. För mer information kontakta: Susanne Nyberg, VD Oticon AB Tel: 08-545 22 777 alt. 070-552 34 05, e-post: sn@oticon.se eller Jes Olsen, utvecklings-chef Oticon A/S, tel.+45 39 138 278. Se även www.adapto.oticon.com och www.oticon.se För bilder kontakta Lotta Ahnborg, tel. 08-545 22 752, e-post: la@oticon.se FAKTA Adapto · Adapto är en helt ny hörapparat som prioriterar tal framför andra ljud i omgivningen. En viktig förmåga som människor med hörselnedsättningar förlorat. · Adapto innehåller innovationen VoiceFindertm. En funktion som reagerar på det mänskliga talet och förstärker det. När ingen talar går Adapto automatiskt över i viloläge som dämpar bakgrundsbuller som annars är mycket tröttande för användaren av hörapparaten. · Övergången mellan viloläge och talläge går på mindre än en sekund, vilket gör att användaren inte behöver missa någon del av ett samtal. · Väsentligt större ventilationskanaler kombinerat med dynamisk återkopplings-reducering ger en naturligare återgivning av användarens egna röst. Användare av hörapparat störs ofta av att den egna rösten och tuggljud förvrängs och förstärks av apparaten. · Adaptos nya interaktiva mjukvara Genie används för att individuellt anpassa hörapparaten efter användarens livsstil, behov och önskemål. Oticon · Oticon grundades i Danmark 1904 och är världens äldsta och idag en av världens största tillverkare av hörapparater. · Oticon har cirka 2 000 medarbetare runt om i världen och har det största hörselvårds-, forsknings- och utvecklingsteamet i världen. · Oticons hörapparater säljs i cirka 100 länder världen runt. · Oticons grundidé är att hjälpa människor med nedsatt hörsel att få leva det liv som de önskar, med den hörsel de har. · Oticon ägs till drygt 60 procent av William Demant Holding, som i sin tur ägs av en välgörenhetsstiftelse (William Demant og Hustru Ida Emelies Stiftelse). Oticon är börsnoterat i Danmark. · Det största genombrottet någonsin inträffade 1995 då Oticon uppfann DigiFocus - världens första digitala bakom-örat apparat. DigiFocus bygger på teknik utvecklad av svenska forskare i Linköping. · Oticon har funnits i Sverige sedan 1944 och cirka 25 personer arbetar idag med produktion och försäljning i Sverige. VD i Oticon AB är Susanne Nyberg. · Oticon AB har en tredjedel av marknaden i Sverige och har mer än tredubblat sin omsättning sedan den digitala hörapparaten lanserades för fem år sedan. Omsättningen för 2001 landar på 90 miljoner kronor. · Cirka 10 procent av befolkningen har någon form av hörselnedsättning. I Sverige är antalet därmed omkring 800 000 personer. · ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00560/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00560/bit0001.pdf

Om oss

Oticon tillverkar och anpassar hörapparater efter användarens behov. Företaget var först med att lansera en digital hörapparat. Oticon AB har en tredjedel av marknaden i Sverige.

Dokument & länkar