OTR förbättrar hälsostatus och testvärden med Hälsoprogram

Idag vet alla att det är bra att röra på sig och att prioritera bra mat framför ”dålig” mat. Forskning visar också att med små enkla insatser kan vi leva längre och drabbas av färre sjukdomar. Ändå är det få som faktiskt gör det de vet.  Med Hälsoprogrammet nås de som behöver det allra mest. Programmet har gett utslag i upp till 60 procent självuppskattad ökad personlig effektivitet.

Bland annat har en pilot nyligen avslutats där anställda under 10 veckor har tränat och coachats individuellt av en PT. Alla deltagarna har även haft tillgång till coachning direkt via OTRs app. Det handlar om att förmedla hur man kan göra smarta val i vardagen kopplade till fysisk aktivitet, kost, stresshantering, vardagsmotion och sömn.

 

Vad innebär Hälsoprogrammet?
Syftet med Hälsoprogrammet är att utbilda och motivera de anställda till att prioritera sin hälsa och långsiktigt skapa bättre vanor. Ett särskilt fokus läggs på dem som är i större behov av att göra en livsstilsförändring och som vanligtvis inte deltar i friskvårdssatsningar på företaget. Under 10-20 veckor coachas dessa personer till att förändra sin livsstil genom motion, kost och stressreducerande aktiviteter samt målsättningsarbete. Inledningsvis görs en nulägesanalys med individuella tester och därefter tränar gruppen tillsammans varje vecka med uppföljning mot sina egna individuella mål. Vidare har Hälsoprogrammet bevisligen resulterat i halverad korttidsfrånvaron bland deltagarna.


Med träning kan förslitnings- och belastningsskador i arbetet förebyggas, liksom depression och stressrelaterade problem. Att bli mer fysiskt och mentalt uthållig förbättrar hälsan på många sätt och bidrar till minskade sjukskrivningar. Att träna tillsammans med kollegorna på jobbet förstärker dessutom gemenskapen och vi-känslan. Med andra ord vinner både samhället, arbetsgivaren, den enskilda individen och sjukvården på detta.

Petra Johansson, tränare och coach på OTR kommenterar:
”Vi brinner för att förbättra folkhälsan och för oss går hälsa och resultat hand i hand. Vi minskar glappet mellan att veta och att göra och får resultat på riktigt och vi skapar värde för våra kunder genom att få dem att ta sig över sina hinder och börja göra jobbet. Vi möjliggör en aktiv livsstil på arbetsplatsen liksom i vardagen och får det som känns svårt att verka enkelt”.


Lyckade resultat
Det finns många goda resultat att referera till vad gäller Hälsoprogrammet. Hos ett bolag som nyligen avslutade en pilot har t ex personalens hälsostatus och testvärden förbättrats väsentligt. Många av de som deltagit i programmet har fortsatt med träningen även efteråt och hittat vägen till en mer hälsosam livsstil. De sätter egna mål, anmäler sig till lopp, hittar nya rutiner och går lunchpromenader tillsammans. De skaffar sig nya vanor och har ändrat sitt tankesätt kring hälsa och livsstil, många har fått en helt annan självkänsla. Att leva enligt projektet har blivit en naturlig del i vardagen, alla mår bättre och livsstilsförändringen har även gett utslag i ökad personlig effektivitet upp till 60 procent.

”Det bästa med hälsoprogrammet är att det är så lagom med allt, det funkar i livet helt enkelt”, säger Ingalill, en av pilotens deltagare.

Statistik – Hälsoprogrammet 10 veckor

 • Livsstilsprofil innan hälsoprogrammet - 66% upplevd hälsa
 • Livsstilsprofil efter hälsoprogrammet - 79% upplevd hälsa
   
 • 26 % ökad förbättrad träning
 • 18% ökad förbättring stress och sömn
 • 13% ökad förbättrad kost

Förändringar vad gäller kroppssammansättning (i genomsnitt för gruppen)

 • Viktminskning: 5,6 kg
 • Fettminskning: 5,8 kg
 • Muskelökning: 0,1 kg
 • Minskning viceralt fett: 2,7 enheter
 • Genomsnittsålder: 54 år

”Vi har en genomtänkt modell där nuläge med livsstilsprofil, tester och analys av sjukfrånvaron skapar insikt och förståelse. Därefter är det dags att involvera och skapa action. Att sätta mål gör många ofta, men för att få resultat behöver vi också få deltagarna att förstå sitt ”varför”. När vi sätter igång med aktiviteterna håller vi kunden i handen längs hela vägen och har kompetensen och verktygen att få med oss alla och göra det till en naturlig del i vardagen”, säger Fredrik Steen, VD OTR Sweden.

”Våra kunder får bevis på att insatserna ger resultat och slipper gissa om aktiviteterna fungerar. Vi har alla verktyg och är en stabil partner längs vägen till en bättre vardag genom hela livet. Vi ser till att du kommer framåt”, avslutar Fredrik Steen. 

För mer information, vänligen kontakta:

Fredrik Steen
VD, grundare, OTR                          
070-939 00 77
fredrik.steen@otrsweden.com
Petra Johansson
PT, Presskontakt, OTR
073-348 04 72
petra.johansson@otrsweden.com

OTR är en komplett hälsoleverantör med varor, tjänster och koncept kopplade till hälsa genom livet. Vi är specialiserade på att möjliggöra en aktiv livsstil. Att långsiktigt utveckla, producera, marknadsföra och sälja högkvalitativa produkter, tjänster och koncept för företag och privatpersoner med intresse för hälsomarknaden. Att tillfredsställa behoven genom bättre kund- och konsumentinsikt, kunskap om frågor kopplade till hälsa genom livet samt på ett högklassigt sätt ta våra produkter och tjänster till marknaden. Detta kombinerat med stor erfarenhet, starka varumärken, effektivitet och innovation. OTR’s uppdrag är att förbättra folkhälsan – det är det vi brinner för.

OTR’s Kanaler
Vi uppmuntrar dig att titta på denna korta film, så förstår du bättre varför vi är en stabil och förtroendegivande friskvårdsleverantör och vilka effekter det kan ge dig:

Promotion-video: https://www.youtube.com/watch?v=mytw6ot6yEE 

Webbplats : www.otrsweden.com
Instagram: www.instagram.com/otrsweden
Facebook: www.facebook.se/OTRsweden

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Idag vet alla att det är bra att röra på sig och att prioritera bra mat framför ”dålig” mat. Forskning visar också att med små enkla insatser kan vi leva längre och drabbas av färre sjukdomar. Ändå är det få som faktiskt gör det de vet. Med Hälsoprogrammet nås de som behöver det allra mest. Programmet har gett utslag i upp till 60 procent självuppskattad ökad personlig effektivitet.
Twittra det här

Citat

Vi brinner för att förbättra folkhälsan och för oss går hälsa och resultat hand i hand. Vi minskar glappet mellan att veta och att göra och får resultat på riktigt och vi skapar värde för våra kunder genom att få dem att ta sig över sina hinder och börja göra jobbet. Vi möjliggör en aktiv livsstil på arbetsplatsen liksom i vardagen och får det som känns svårt att verka enkelt
Petra Johansson, tränare och coach på OTR
Vi har en genomtänkt modell där nuläge med livsstilsprofil, tester och analys av sjukfrånvaron skapar insikt och förståelse. Därefter är det dags att involvera och skapa action. Att sätta mål gör många ofta, men för att få resultat behöver vi också få deltagarna att förstå sitt ”varför”. När vi sätter igång med aktiviteterna håller vi kunden i handen längs hela vägen och har kompetensen och verktygen att få med oss alla och göra det till en naturlig del i vardagen
Fredrik Steen, VD OTR Sweden
Våra kunder får bevis på att insatserna ger resultat och slipper gissa om aktiviteterna fungerar. Vi har alla verktyg och är en stabil partner längs vägen till en bättre vardag genom hela livet. Vi ser till att du kommer framåt
Fredrik Steen, VD OTR Sweden