Inbjudan till presentation av Ovakos bokslutskommuniké för 2017

Fredagen den 9 februari 2018 klockan 08:00 publicerar Ovako Group AB sin bokslutskommuniké för 2017.

Finansiella analytiker och investerare i Ovakos obligation inbjuds till en telefonkonferens med presentation av resultaten klockan 15:00 svensk tid samma dag. Presentationen kommer att hållas av Ovakos vd och koncernchef Marcus Hedblom och CFO Johan Ryrberg.

Presentationen kan följas direkt via telefon och på internet, eller i efterhand på via en inspelning som kommer att publiceras på Ovakos webbsida. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på http://www.ovako.com/en/Financial-information/Information-to-Bond-Investors/ före telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen ring:

UK: +44 20 336 453 73

SE: +46 8 566 426 90

US: +1 646 502 5120

För att följa presentationen på internet vänligen besök:

http://event.on24.com/wcc/r/1583710-1/901B906F683B750B074B75A12EF8FADE

För att ta del av pressmeddelanden och information vänligen anmäl dig till Ovakos utskickslista via vår hemsida: http://www.ovako.com/sv/Media/Ovakos-distributionslista/

---
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stina Thorman, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)862 13 38
E-post: stina.thorman@ovako.com

Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stång, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i fler än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2016 uppgick till 781 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2 800. För mer information besök oss på www.ovako.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 klockan 10:00 (CET).

Om oss

Om OvakoOvako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager¬, transport¬ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har fler än 3 000 anställda i mer än 30 länder. Omsättningen 2017 uppgick till 921 miljoner euro. Ovako är sedan juni 2018 en del av den japanska stålkoncernen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation som är världens tredje största stålproducent med 92,000 anställda globalt och en årlig omsättning på 37 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com och www.nssmc.com.