Inbjudan till presentation av Ovakos rapport för andra kvartalet 2017

Fredagen den 14 juli 2017 klockan 08:00 publicerar Ovako AB (publ) sin rapport för andra kvartalet 2017.

Finansiella analytiker och investerare i Ovakos obligation inbjuds till en telefon- och webbkonferens klockan 15:00 svensk tid samma dag där Ovakos kvartalsrapport kommer att presenteras. Presentationen kommer att hållas av Ovakos CFO, Johan Ryrberg, och kommer att ske på engelska.

Presentationen kan följas direkt via telefon och på internet, eller i efterhand på via en inspelning som kommer att publiceras på Ovakos webbplats. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på   http://www.ovako.com/en/Financial-information/Presentations-Financial-Reports/   före telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen ring:
UK: +44 20 336 453 73
SE: +46 8 566 42 690
US: +1 646 502 5120 

För att följa presentationen på internet vänligen besök:  
http://event.onlineseminarsolutions.com/wcc/r/1451467-1/6EE3720A653961B81B9DF2B97DE9EDF7?partnerref=rss-events  

För att ta del av pressmeddelanden och information vänligen anmäl dig till Ovakos utskickslista via vår hemsida:   http://www.ovako.com/sv/Media/Ovakos-distributionslista/  

---
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Press- och mediakontakter
Oskar Bosson, Head of Group Communications
Telefon: 46 704 10 71 80
E-post: oskar.bosson@ovako.com

Investor relations
Nicholas Källsäter, Head of Group Business Control
Telefon: 46 (0)8622 1323
E-post: nicholas.kallsater@ovako.com

Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stång, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i fler än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2016 uppgick till 781 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2 800 . För mer information besök oss på www.ovako.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017 klockan 08:00 (CET).


Taggar:

Om oss

Om OvakoOvako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stång, rör, ringar och komponenter. Ovako finns representerat i fler än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2016 uppgick till 781 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2 800. För mer information besök oss på www.ovako.com. Pressbilder finns att hämta här:http://mediabank.ovako.com/search/images