Inbjudan till presentation av Ovakos rapport för första kvartalet 2018

Onsdagen den 25 april 2018 klockan 08:00 publicerar Ovako Group AB sin rapport för första kvartalet 2018.

Finansiella analytiker och investerare i Ovakos obligation inbjuds till en telefon- och webbkonferens klockan 15:00 svensk tid samma dag där Ovakos kvartalsrapport kommer att presenteras. Presentationen kommer att hållas av Ovakos CFO, Johan Ryrberg, och kommer att ske på engelska.

Presentationen kan följas direkt via telefon och på internet, eller i efterhand via en inspelning som kommer att publiceras på Ovakos webbplats. De bilder som används under presentationen kommer att finnas tillgängliga på http://www.ovako.com/en/Financial-information/Presentations-Financial-Reports/ före telefonkonferensen.

För att delta i telefonkonferensen ring:
UK: +44 20 336 453 73

SE: +46 8 566 42 692

US: +1 646 502 5120

För att följa presentationen på internet vänligen besök: 
http://event.on24.com/wcc/r/1660781-1/06D9BA7858236127A60758DA5EE86259

För att ta del av pressmeddelanden och information vänligen anmäl dig till Ovakos utskickslista via vår hemsida: http://www.ovako.com/sv/Media/Ovakos-distributionslista/

---
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stina Thorman, IR Manager 
Telefon: +46 (0)8622 13 38
E-post: stina.thorman@ovako.com

Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager­, transport­ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energi-snålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i mer än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2017 uppgick till 921 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 3 040. För mer information besök oss på www.ovako.com.

Om oss

Om OvakoOvako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stång, rör, ringar och komponenter. Ovako finns representerat i fler än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2017 uppgick till 921 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 3 040. För mer information besök oss på www.ovako.com. Pressbilder finns att hämta här:http://mediabank.ovako.com/search/images