Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation har slutfört förvärvet av Ovako

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC), en av världens största stålproducenter, tillkännagav idag att förvärvet av Ovako Group är genomfört. Ovako kommer att fortsätta bedriva verksamhet under det egna varumärket Ovako och legalt ingå som ett dotterbolag till NSSMC.

– Det är väldigt tillfredställande att nu fullt ut kunna påbörja vår resa som en del av NSSMC. För Ovako innebär förvärvet att vi nu får en stark industriell ägare inom den globala stålindustrin. Vi ser fram emot att med NSSMC:s teknologiska ledarskap och globala räckvidd kunna skapa ännu mer värde för våra kunder, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef för Ovako.

Ovako meddelade den 15 mars 2018 att NSSMC tecknat avtal om att förvärva 100 procent av Ovako Group från Triton. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra villkoren för transaktionen.

NSSMC är global marknadsledare inom stålproduktion med världsledande teknik och tillverkningskapacitet. Koncernen tillverkar ett brett sortiment av avancerade stålprodukter i mer än 15 länder och vid 12 stålverk i Japan. För räkenskapsåret som slutade den 31 mars 2016 rapporterade NSSMC en stålproduktion på en konsoliderad nivå om 45 miljoner ton.

---
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stephanie Beudat, External Communication Manager
T: +46 (0)8 622 13 43
E-post: stephanie.beudat@ovako.com

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation
Public Relations Center
Phone: +81-3-6867-2977, 3419, 2146, 2135

Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager­, transport­ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har fler än 3 000 anställda i mer än 30 länder. Omsättningen 2017 uppgick till 921 miljoner euro. Ovako är sedan juni 2018 en del av den japanska stålkoncernen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation som är världens tredje största stålproducent med 92 000 anställda globalt och en årlig omsättning på 37 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com och www.nssmc.com.

Om Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC)

Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation (NSSMC) grundades i oktober 2012 genom fusionen av Nippon Steel Corporation och Sumitomo Metal Industries, Ltd., som är en världsledande integrerad stålproducent. NSSMC:s ledningsgrupp leds av ordförande Shoji Muneoka och vd Kosei Shindo. NSSMC tillverkar ett brett sortiment av högkvalitativa stålprodukter i mer än 15 länder och i 12 stålverk i Japan. NSSMC betonar tre affärsområden som viktiga strategiska områden: i) högkvalitativa stålprodukter för bilar, ii) resurser och energi, och iii) anläggningsteknik, byggande och järnvägar. Koncernen bedriver forskning och utveckling vid tre stora forskningscentra och sju laboratorier i Japan. NSSMC är ett holdingbolag för fem företag: ståltillverkning, teknik, kemikalier, nya material och systemlösningar. NSSMC-koncernen sysselsätter cirka 92 000 personer. NSSMC redovisade 4 907 429 miljoner japanska yen i nettoomsättning och 200 929 miljoner japanska yen i ordinarie vinst och en råstålproduktion på 44,53 miljoner ton konsoliderat under räkenskapsåret som slutade 31 mars 2016. I linje med företagets filosofi arbetar NSSMC med att bygga upp en dynamisk NSSMC-grupp. Företaget syftar till att säkerställa effektiviteten, sundheten och insynen i förvaltningen och förbättra företagsledningen med det yttersta målet att uppnå en hållbar förbättring av koncernens värde och samhällets förtroende. För mer information, vänligen besök www.nssmc.com

Denna information är sådan information som Ovako AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 juni kl. 08:10 CET.


Om oss

Om OvakoOvako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager¬, transport¬ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har fler än 3 000 anställda i mer än 30 länder. Omsättningen 2017 uppgick till 921 miljoner euro. Ovako är sedan juni 2018 en del av den japanska stålkoncernen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation som är världens tredje största stålproducent med 92,000 anställda globalt och en årlig omsättning på 37 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com och www.nssmc.com.