Ovako ökar produktionstakten genom utökad bemanning

Mot bakgrund av ökad efterfrågan inom de flesta av Ovakos kundsegment har företaget beslutat att selektivt utöka antalet skift vid sina stål- och valsverk för att därigenom höja utnyttjandet av produktionskapaciteten. 

Den utökade skiftgången kommer att hjälpa till att minska flaskhalsar i produktionen och på så sätt höja Ovakos totala tillgängliga produktionskapacitet med runt 10 procent, beroende på produktionsmix. För att bemanna de utökade skiften räknar Ovako med att anställa cirka 80 nya medarbetare, som förväntas börja på bolaget under det första och andra kvartalet i år.

– Även om det fortfarande finns en hel del osäkerhet om den långsiktiga utvecklingen för industrin, är vi glada att se att den positiva trend som vi såg i slutet av 2016 har fortsatt under inledningen av 2017, säger Marcus Hedblom, vd och koncernchef på Ovako.

Parallellt med höjningen av produktionstakten fortsätter Ovakos arbete med att sänka företagets strukturella kostnader och bolaget förväntar sig att som tidigare aviserat kunna realisera 18 miljoner euro i kostnadsbesparingar under 2017. 

---

För ytterligare information:

Mediekontakter
Stephanie Beudat, External Communications Manager 
T: +46 70 084 48 69
E: stephanie.beudat@ovako.com

Investor relations
Nicholas Källsäter, Head of Group Business Control
T: +46 (0)8622 1323
E: nicholas.kallsater@ovako.com

Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i fler än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2016 uppgick till 781 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2 773 . För mer information besök oss på www.ovako.com

Denna information är sådan information som Ovako Ab (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 mars 2017 klockan 08:00 (CET).

Taggar:

Om oss

Om OvakoOvako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stång, rör, ringar och komponenter. Ovako finns representerat i fler än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2016 uppgick till 781 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2 800. För mer information besök oss på www.ovako.com. Pressbilder finns att hämta här:http://mediabank.ovako.com/search/images

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar

Citat

Även om det fortfarande finns en hel del osäkerhet om den långsiktiga utvecklingen för industrin, är vi glada att se att den positiva trend som vi såg i slutet av 2016 har fortsatt under inledningen av 2017
Marcus Hedblom, vd och koncernchef på Ovako