Tore Bertilsson blir vice ordförande i Ovakos styrelse

Ovako meddelade idag att Tore Bertilsson blir vice ordförande i Ovako Group ABs styrelse.

Tore Bertilsson har lång industriell erfarenhet från ledande positioner och styrelseuppdrag. Han var medlem av SKFs koncernledning under 24 år där han fram till 2013 var bolagets finansdirektör och vice vd. Tore Bertilsson är styrelseordförande i Semcon, Perstorp, Ludvig Svensson och försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti. Han är styrelseledamot i  INGKA Holding BV (IKEA), JCE Group och Salinity. Tore Bertilsson har civilekonomexamen i ekonomi från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

"Vi är glada att välkomna Tore Bertilsson till Ovakos styrelse. Med sin omfattande erfarenhet från relevanta industrier kommer han att bidra med värdefull kunskap och vara en betydelsefull tillgång för Ovako och styrelsen”, säger Joakim Olsson, styrelseordförande.

Ovakos styrelse består från och med den 1 februari av Joakim Olsson (ordförande), Tore Bertilsson (vice ordförande), Martin Ivert, Johan Pernvi, Sakari Tamminen, Ingalill Östman samt arbetstagarrepresentanterna Robert Nilsson och Timo Viiperi. 

---
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Press- och mediakontakter
Oskar Bosson, Head of Group Communications
Telefon: 46 704 10 71 80
E-post: oskar.bosson@ovako.com

Investor relations
Stina Thorman, Head of Investor Relations
Telefon: +46 (0)862 13 38
E-post: stina.thorman@ovako.com

Om Ovako

Ovako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager-, transport- och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter.

Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stång, rör, ringar och förkomponenter. Ovako finns representerat i fler än 30 länder med säljkontor i Europa, Nordamerika och Asien. Omsättningen 2016 uppgick till 781 miljoner euro och antalet anställda var i slutet av året 2 800. För mer information besök oss på www.ovako.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 klockan 08:00 (CET).


Om oss

Om OvakoOvako utvecklar högteknologiska stållösningar till och tillsammans med kunder inom kullager¬, transport¬ och tillverkningsindustrin. Med vårt stål blir våra kunders slutprodukter mer bärkraftiga och deras livslängd förlängs – vilket i slutänden ger smartare, energisnålare och miljövänligare produkter. Vår produktion är baserad på återvunnet skrot och omfattar stål i form av stänger, rör, ringar och förkomponenter. Ovako har fler än 3 000 anställda i mer än 30 länder. Omsättningen 2017 uppgick till 921 miljoner euro. Ovako är sedan juni 2018 en del av den japanska stålkoncernen Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation som är världens tredje största stålproducent med 92,000 anställda globalt och en årlig omsättning på 37 miljarder euro. För mer information besök oss på www.ovako.com och www.nssmc.com.