Allianz och OX2 tecknar avtal om 21 MW vindkraft i Finland

Det internationella försäkringsbolaget Allianz har tecknat förvärvsavtal med vindkraftsbolaget OX2 om sex vindkraftverk i Jouttikallio, Lappo. Det är Allianz första vindkraftsinvestering på den finska marknaden.

"Att etablera oss på den finska marknaden är en viktig milstolpe för oss i år. Finland är en lovande europeisk vindkraftsmarknad och den främjar våra möjligheter att öka och ytterligare diversifiera vår portfölj inom förnybar energi”, säger David Jones, chef för förnybar energi på Allianz Capital Partners. "Vi ser fram emot att utöka relationen med OX2 och samarbeta kring en framgångsrik drift av parken i många år framöver”.

Den kommande vindparken är belägen i Jouttikallio, Lappo, ca åtta mil från Vasa. Anläggningen kommer att bestå av sex vindkraftverk som beräknas producera 63 GWh/år.

Projektet som utvecklats av det finska vindkraftsbolaget Innopower har alla erforderliga tillstånd för att byggstartas. I maj inleddes ett samarbete mellan Innopower och OX2 som innebar att OX2 tog över ansvaret för fortsatt utveckling, teknisk design, upphandling, finansiering samt byggnation av projektet.

I och med förvärvsavtalet med Allianz kommer OX2 nu påbörja byggnationen av projektet samtidigt som Innopowers engagemang avslutas. Vindparken beräknas kunna driftsättas och överlämnas till Allianz i slutet av 2016. Därefter kommer OX2 att ansvara för den kommersiella och tekniska förvaltningen av anläggningen.

"Vi är stolta över att få förnyat förtroende av Allianz, och vi ser fram emot att bygga och leverera ännu en vindpark till dem, denna gång i Finland", säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.

OX2 har sedan tidigare gjort två affärer med Allianz kring totalt 105 MW vindkraft i Sverige.

Fakta om vindparken i Jouttikallio
- Vindparken kommer bestå av sex vindkraftverk (21 MW) av märket Vestas V126-3,45 MW
- Anläggningen beräknas producera
63 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 12 600 hushåll (5 000 kWh/år).

För mer information och intervjuer kontakta
Paul Stormoen, VD på OX2 Wind, Tfn: +46 (0)70-671 18 18.
Mail: paul.stormoen@ox2.com
Allianz Capital Partners: Stefanie Rupp-Menedetter, Tfn: +49 89 3800-2743.
Mail: stefanie.rupp@allianzcapitalpartners.com

OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot en hållbar energisektor genom att erbjuda finansiella aktörer och stora energiförbrukare i form av företag, kommuner och konsumenter möjlighet att investera i och äga förnybar energi. OX2 står bakom en betydande andel av den storskaliga landbaserade vindkraften i Norden och har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Polen. För mer information besök www.ox2.com

Taggar:

Om oss

OX2 är en koncern med verksamheter inom förnybar energi och cirkulär avfallshantering. Koncernen erbjuder hållbara och ekonomiskt attraktiva produkter och tjänster inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. Genom att öka tillgången på förnybar energi och förbättra återvinningen av organiskt avfall driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en cirkulär ekonomi. OX2 har drygt 100 medarbetare som arbetar på olika platser i Sverige, Norge, Finland, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2017 uppgick till 2 339 MSEK. För mer information besök www.ox2.com

Prenumerera

Citat

Att etablera oss på den finska marknaden är en viktig milstolpe för oss i år. Finland är en lovande europeisk vindkraftsmarknad och den kommer att främja våra möjligheter att öka och ytterligare diversifiera vår portfölj inom förnybar energi. Vi ser fram emot att utöka relationen med OX2 och samarbeta kring en framgångsrik drift av parken i många år framöver.
David Jones, chef för förnybar energi på Allianz Capital Partners