Åtta av tio svenskar vill att regeringen eftersträvar 100 % förnybar elproduktion

Vindkraftsbolaget O2 har via SIFO frågat 1 000 svenskar: ”Bör Sveriges regering eftersträva att all elproduktion inom 20 år kommer från förnybara källor, som vind, sol och vatten? 79 procent svarar ja.

Den fossilbaserade energiproduktionen är med sina stora CO2-utsläpp den kanske största orsaken till de akuta miljöhot vi ser idag. O2 ställde därför även frågan: ”Bör Sveriges regering eftersträva att all elproduktion inom 20 år kommer från förnybara källor, som vind, sol och vatten, eller bör man inte eftersträva det?

79 procent svarar ja på frågan,14 procent svarar nej. Kvinnorna är överrepresenterade: 86 procent svarar ja jämfört med 73 procent av männen. Flest ja-svar kom från Norra mellansverige (86 %).

- Det är glädjande att man vill ställa tuffare krav på politikerna om eftersträva ett 100-procent förnybart elsystem, vilket är en förutsättning för ett hållbart samhälle och också den mest kostnadseffektiva lösningen, säger Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel.

För mer information kontakta:
Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel, 070-395 34 14, linda.magnusson@o2.se

Om O2
O2 utvecklar, bygger, driver och säljer vindkraftsanläggningar och är ledande inom storskalig landbaserad vindkraft i Norden. Företaget driver även Sveriges största vindkraftskooperativ. Företaget har ett 50-tal medarbetare fördelade på kontor i Färjestaden, Stockholm, Östersund, Mora och Kiruna. Läs mer på www.o2.se


Taggar:

Om oss

OX2 är en koncern med verksamheter inom förnybar energi och cirkulär avfallshantering. Koncernen erbjuder hållbara och ekonomiskt attraktiva produkter och tjänster inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. Genom att öka tillgången på förnybar energi och förbättra återvinningen av organiskt avfall driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en cirkulär ekonomi. OX2 har drygt 140 medarbetare som arbetar på olika platser i Sverige, Norge, Finland, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2017 uppgick till 2 339 MSEK. För mer information besök www.ox2.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Det är glädjande att man vill ställa tuffare krav på politikerna om eftersträva ett 100-procent förnybart elsystem, vilket är en förutsättning för ett hållbart samhälle och också den mest kostnadseffektiva lösningen
Linda Burenius Magnusson, vd för O2 Vindel