Finja blir självförsörjande på grön el

Nu blir Finja helt självförsörjande på förnybar el. I dagarna har Finja tecknat ett avtal med vindkraftsbolaget OX2 om att köpa två nyckelfärdiga vindkraftverk i Sollefteå kommun.

– Det här ligger helt i linje med våra värderingar som familjeföretag, där investeringar för framtiden alltid är i fokus, säger Gull-Britt Jonasson vd på Finja.

Vindkraftverken som Finja köpt av OX2 är belägna på Rödstahöjden, åtta kilometer från Sollefteå. Dess högsta punkt ligger 400 meter över havet. Ytterligare hundra meter upp i luften, där OX2 mätt vindhastigheten, är vindförhållandena utmärkta. Där råder en medelvind på mer än sju meter per sekund. Den förväntade genomsnittsproduktionen för de två verken är ca 19 GWh per år, vilket motsvarar hushållsel för cirka 4 000 hushåll och utgör betydligt mer än Finjakoncernens totala årsförbrukning.

– Tack vare att vi finansierar bygget av nya vindkraftverk och tillför ny, grön el till elnätet, bidrar vi till en hållbar framtid, säger Gull-Britt Jonasson.

OX2 som bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden, beräknar att vindkraftsparken på Rödstahöjden ska vara färdig och driftsatt till hösten 2015. Den kommer då att ha sex vindkraftverk allt som allt.

– Finja är en förebild i den egna branschen när de genom att satsa på vindkraft, driver utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.

För mer information kontakta:
Veronica Jensen, Finja, tfn: 010-455 20 27, mail: press@finja.se

Paul Stormoen, vd OX2 Wind, tfn: 070-671 18 18, mail: paul.stormoen@ox2.com

Finja är ett expansivt svenskt familjeföretag som grundades 1957 och har idag 600 anställda och en årsomsättning på över 1,3 miljarder kronor. Företaget är välkänt inom byggbranschen och utvecklar, tillverkar och levererar betong i dess mest förädlade form. Finja har flera anläggningar; Borensberg, Göteborg, Habo, Hultsfred, Hässleholm, Katrineholm, Mariestad, Oslo, Strängnäs, Upplands Väsby, Vara och Östra Grevie.

OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar förnybara energianläggningar i Norden. Vi driver omställningen till en hållbar energisektor genom att erbjuda finansiella aktörer och stora energiförbrukare i form av företag, kommuner och konsumenter möjlighet att investera och äga förnybar elproduktion. OX2 står bakom merparten av den storskaliga vindkraften i Norden och har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Polen. För mer information besök 
www.ox2.com 

Taggar:

Om oss

OX2 är en koncern med verksamheter inom förnybar energi och cirkulär avfallshantering. Koncernen erbjuder hållbara och ekonomiskt attraktiva produkter och tjänster inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. Genom att öka tillgången på förnybar energi och förbättra återvinningen av organiskt avfall driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en cirkulär ekonomi. OX2 har drygt 140 medarbetare som arbetar på olika platser i Sverige, Norge, Finland, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2017 uppgick till 2 339 MSEK. För mer information besök www.ox2.com

Prenumerera

Citat

Det här ligger helt i linje med våra värderingar som familjeföretag, där investeringar för framtiden alltid är i fokus
Gull-Britt Jonasson vd på Finja