Norrvatten investerar i eget vindkraftverk

Kommunalförbundet Norrvatten, som producerar dricksvatten till mer än en halv miljon människor norr om Stockholm, har undertecknat ett förvärvsavtal med vindkraftsbolaget O2 om köp av ett vindkraftverk. Genom köpet och ägandet av vindkraftverket får förbundet el till självkostnadspris och minskar sina koldioxidutsläpp med upp till 6 000 ton per år.

I Norrvattens vattenverk, Görvälnverket, renas råvatten från Mälaren till dricksvatten av hög kvalitet. Elenergi är den enskilt största driftkostnaden för Norrvatten och förbundet har länge sökt en lösning för att minska både kostnader och miljöpåverkan.

- Genom att äga ett eget vindkraftverk kan vi se fram emot ekonomiska besparingar och bättre kontroll över våra elkostnader. Det bidrar också på ett väsentligt sätt till vårt miljö- och hållbarhetsarbete, säger Bertil Johansson, produktionschef på Norrvatten.

Norrvatten kommer enligt avtalet att äga ett av de tio nya vindkraftverk som nu byggs i vindkraftsparken på Fallåsberget i Ockelbo kommun/Gävleborgs län. Driftstarten beräknas till årsskiftet 2012/2013.

- Nu är Norrvatten med och driver den förnybara omställningen av energisektorn tillsammans med O2. När man äger sin egen vindkraft tillför man direkt ny grön el in i elsystemet och möjliggör att smutsig el från fossila kraftslag ersätts. Det är få miljöinsatser som slår detta. Det är oerhört glädjande att de har tagit detta steg och de kommer att vara en viktig förebild för andra som funderar på samma sak, säger Johan Ihrfelt, vd på O2.

Det aktuella vindkraftverket förväntas producera i genomsnitt cirka 7,5 GWh per år, vilket utgör en stor del av Norrvattens nuvarande elanvändning.

För mer information, kontakta:
Bertil Johansson, Produktionschef Norrvatten, 08-505 254 02, bertil.johansson@norrvatten.se
Johan Ihrfelt, koncern-vd O2. Intervju bokas via pressansvarig Maria Lyckesjö 070-771 43 00, maria.lyckesjo@o2.se

Om Norrvatten
Norrvatten är ett kommunalförbund som består av 14 medlemskommuner norr om Stockholm. Förbundet producerar och distribuerar dricksvatten av hög kvalitet till mer än en halv miljon människor, samt genomför även analyser av vattenprover, och erbjuder tjänster för läcksökning och vattenmätarservice. Norrvatten är Sveriges fjärde största dricksvattenproducent. Läs mer på http://www.norrvatten.se/.

Om O2
O2 projekterar, bygger, driver och säljer vindkraftsanläggningar över hela Sverige och är ledande inom landbaserad vindkraft. O2 har tjugo års erfarenhet i branschen och står bakom en betydande del av den vindkraft som finns i Sverige. Företaget driver även Sveriges största vindkraftskooperativ. O2 består av tre operativa dotterbolag; O2 Vindkompaniet, O2 Vindel och O2 Kraft. Företaget har ett 50-tal medarbetare fördelade på kontor i Mörbylånga, Stockholm, Östersund, Mora och Kiruna. Läs mer på http://www.o2.se/

Om oss

OX2 är en realisatör inom förnybar energi med verksamhet inom vindkraft, solenergi, bioenergi och geoenergi. Genom att erbjuda finansiella aktörer, företag och konsumenter hållbara investeringar, systemlösningar och produkter driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en fossilfri fordonsflotta. Bolaget har kontor i Sverige, Finland, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm. OX2 har genom åren utvecklat och byggt/bygger drygt 1600 MW vindkraft och är en av de ledande aktörerna inom landbaserad vindkraft i norra Europa. Inom bioenergi driver OX2 två biogasanläggningar i södra Sverige med en årlig produktion om ca 90 GWh biogas. För mer information besök www.ox2.com

Prenumerera