O2:s vindparker nådde rekordproduktion i helgen

De 123 vindkraftverk som förvaltas och drivs av O2 producerade 90 procent mer än normalproduktion mellan den 15-17 november, vilket motsvarar ca 3 miljoner kronor i extra intäkter till ägarna om de skulle sälja vindkraftselen på Nord Pool.

I helgen kunde O2 registrera en rekordproduktion på ca 13 GWh från de 123 vindkraftverk i 22 parker som O2 förvaltar åt olika vindkraftsägare. Det är 90 procent mer än den genomsnittliga normalproduktionen under samma period i november*. Om man skulle sälja den el som producerats över det normala på Nord Pool skulle det ge extra intäkter på ca 3 miljoner kronor.

– Starka vindar i kombination med hög tillgänglighet i vindkraftverken gav rekordproduktion. Stormen Simone var bra, men Hilde var snäppet bättre. Faktum är att det har blåst riktigt bra sedan 1,5 månad tillbaka. Detta är givetvis goda nyheter för ägarna, säger Hans Sollenberg, vd O2 Kraft.

Ägarna till vindkraftverken är bland andra IKEA, PWP (Proventus, FAM Wallenbergsstiftelserna och Folksam), Skanska, ett stort antal kommuner och O2 El Ekonomisk Förening (Sveriges största vindkraftskooperativ).

* Vindkraftsproduktionen varierar från år till år och normalproduktionen är beräknad utifrån ett snitt över en tjugoårscykel. Det blåser olika mycket varje år och en normal årsvariation i vindkraftsproduktionen är +/- 15 procent.

För mer information kontakta:
Hans Sollenberg, vd O2 Kraft, mobil 076-761 51 01
Bilder finns här: http://www.o2.se/press/pressbilder/

Om O2
O2 utvecklar, bygger, finansierar och driver vindkraftsparker. Företaget är ledande inom storskalig landbaserad vindkraft i Norden. Tillsammans med sina partners och investerare driver O2 kontinuerligt utvecklingen mot en hållbar framtid. För ytterligare information besök www.o2.se

Taggar:

Om oss

OX2 är en koncern med verksamheter inom förnybar energi och cirkulär avfallshantering. Koncernen erbjuder hållbara och ekonomiskt attraktiva produkter och tjänster inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. Genom att öka tillgången på förnybar energi och förbättra återvinningen av organiskt avfall driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en cirkulär ekonomi. OX2 har drygt 140 medarbetare som arbetar på olika platser i Sverige, Norge, Finland, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2017 uppgick till 2 339 MSEK. För mer information besök www.ox2.com

Prenumerera

Citat

Starka vindar i kombination med hög tillgänglighet i vindkraftverken gav rekordproduktion. Stormen Simone var bra, men Hilde var snäppet bättre. Faktum är att det har blåst riktigt bra sedan 1,5 månad tillbaka. Detta är givetvis goda nyheter för ägarna.
Hans Sollenberg