O2 säljer en tredje vindpark till IKEA

IKEA koncernen gör nya gröna vindkraftsatsningar i Sverige tillsammans med O2. 7 nya vindkraftverk ska byggas på Rämsberget i Dalarna, vilket innebär att IKEA koncernen har köpt tre vindparker med totalt 46 vindkraftverk av O2.

Rämsberget ligger ett par km fågelvägen från Korpfjället där IKEA sedan tidigare äger 9 vindkraftverk som uppförts och förvaltas av O2. O2 håller också på att bygga en vindkraftspark med 30 verk på Glötesvålen i Härjedalen som överlämnas till IKEA 2015. Tillsammans kommer de tre vindkraftsparkerna göra IKEA självförsörjande på el i samtliga IKEA varuhus samt övriga byggnader och verksamheter i Sverige.

– Förutom att vi genom investeringen skapar gröna jobb och bidrar till ett mer koldioxidsnålt samhälle får vi egen kontroll på elkostnaderna. Vi kringgår den etablerade elmarknaden och producerar själva prisvärd, förnybar el vilket kommer våra kunder tillgod i form av heminredning till låga priser säger Håkan Svedman, VD på IKEA Sverige.

O2 ansvarar för utveckling, byggnation och förvaltning av 7 verk på Rämsberget. Byggstart sker under juli och driftstart beräknas till början av 2014.

– Detta är O2:s tredje affär med IKEA. De fortsätter att bana väg och vara en förebild för bolag som inte omfattas av den traditionella elmarknaden. Genom att äga sin egen vindkraft skapas flera vinster i form av minskad miljöpåverkan, långsiktig ekonomi och oberoende, säger Paul Stormoen, VD på O2 Vindkompaniet.

IKEA koncernen har avsatt 13 miljarder kronor till 2015 (1,5 miljarder Euro) att investera i förnybar energi, främst vind och sol. IKEA koncernen har idag runt om i världen 137 vindkraftverk i drift eller under byggnation och mer än 300 000 solpaneler.

Fakta om vindkraftsparken på Rämsberget
Vindkraftsparken med 7 vindkraftverk byggs på Rämsberget som ligger i Malung-Sälens kommun i Dalarna. Det finns tillstånd för 11 verk på Rämsberget, men pga begränsningar i elnätet byggs 7 verk i nuläget. Vindkraftverken som byggs är av märket Vestas V112-3.0 MW med tornhöjd 119 meter och rotordiameter 112 meter. Parken beräknas producera 72 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 16 000 hushåll. Det möjliggör en minskning av koldioxidutsläppen med upp till 57 600 ton per år (Energimyndighetens beräkningsmetod). Årsmedelvinden beräknas till ca 7,7 m/s.

Vindkraftsbolaget O2 ansvarar för utveckling, byggnation och förvaltning av vindparken. O2 kommer börja byggnationen under sommaren och planerad driftsstart är under första kvartalet 2014.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Eva Stål, hållbarhetskoordinator IKEA Sverige, 0733-53 12 97, eva.stal@ikea.com

Paul Stormoen, VD O2 Vindkompaniet, 070-671 18 18. paul.stormoen@o2.se

Om O2
O2 utvecklar, bygger, finansierar och driver vindkraftsparker. Företaget är ledande inom storskalig landbaserad vindkraft i Norden. Tillsammans med sina partners och investerare driver O2 kontinuerligt utvecklingen mot en hållbar framtid. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. För ytterligare information besök www.o2.se

Om IKEA koncernen
Vår vision är att skapa en bättre vardag för de många människorna. IKEA koncernen erbjuder väldesignad, funktionell och prisvärd heminredning med hög kvalitet för livet hemma. Vi integrerar hållbarhet i allt som görs och stöder kontinuerligt sociala initiativ. IKEA grundades 1943 och har idag 18 varuhus och e-handel i Sverige, varuhusen har årligen har 34 miljoner besökare. IKEA koncernen har 302 varuhus i 26 länder som årligen har 690 miljoner besökare och hemsidan har en miljard besökare varje år. IKEA katalogen trycks i 211 miljoner exemplar på 29 språk. www.IKEA.se

Taggar:

Om oss

OX2 är en realisatör inom förnybar energi med verksamhet inom vindkraft, solenergi, bioenergi och geoenergi. Genom att erbjuda finansiella aktörer, företag och konsumenter hållbara investeringar, systemlösningar och produkter driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en fossilfri fordonsflotta. Bolaget har kontor i Sverige, Finland, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm. OX2 har genom åren utvecklat och byggt närmare 1600 MW vindkraft och är en av de ledande aktörerna inom landbaserad vindkraft i norra Europa. Inom bioenergi driver OX2 två biogasanläggningar i södra Sverige med en årlig produktion om ca 90 GWh biogas. För mer information besök www.ox2.com

Prenumerera

Citat

– Förutom att vi genom investeringen skapar gröna jobb och bidrar till ett mer koldioxidsnålt samhälle får vi egen kontroll på elkostnaderna.
Håkan Svedman, VD på IKEA Sverige
– Detta är O2:s tredje affär med IKEA. De fortsätter att bana väg och vara en förebild för bolag som inte omfattas av den traditionella elmarknaden. Genom att äga sin egen vindkraft skapas flera vinster i form av minskad miljöpåverkan, långsiktig ekonomi och oberoende.
Paul Stormoen, VD på O2 Vindkompaniet.