OX2 och Aquila Capital tecknar avtal om vindpark i Finland

Aquila Capital, en ledande europeisk förvaltare av alternativa placeringar, har tecknat ett förvärvsavtal med OX2 om Ykspihlaja vindpark 14,4 MW. Det är det tredje avtalet på kort tid mellan parterna.

Ykspihlaja vindpark med fyra vindkraftverk kommer att byggas i Karleby kommun som ligger ca 10 mil från Vasa. Det är ett av Finlands mest gynnsamma vindlägen med en medelvind på ca 7,7 m/sek vid turbinernas navhöjd. Anläggningen beräknas att producera ca 55 GWh per år efter att den överlämnats till Aquila Capital i början av 2018.

“Till följd av den höga efterfrågan på infrastruktur inom förnybar energi är det viktigt att ligga i framkant vad gäller attraktiva investeringsmöjligheter och vi är glada över ytterligare ett framgångsrikt förvärv i Norden samt vårt långsiktiga samarbete med OX2”, säger Roman Rosslenbroich, VD och grundare på Aquila Capital.

OX2 bygger vindparken på totalentreprenad och kommer därefter även att förvalta parken.

”Vi är glada över ett mycket gott samarbete med Aquila och över att tillsammans kunna tillkännage en tredje affär inom loppet av några månader”, säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.  

OX2 bygger för närvarande fem vindkraftsparker om ca 400 MW Norden, varav ca 56 MW i Finland.

Fakta kring Ykspihlaja vindpark:
- 4 vindkraftverk från Nordex med en totalhöjd om 200 meter
- Projektet har en medelvind på ca 7,7 m/sek vid turbinernas navhöjd
- Kapacitetsfaktor över 43 procent
- Förväntad genomsnittsproduktion om ca 55 GWh per år
- Beräknad driftsättning i slutet av 2017
- De största underleverantörerna är: Nordex (turbinleverantör), KSBR (anläggningsarbeten), KENET (nätanslutning).

För mer information:
Paul Stormoen, vd OX2 Wind, T +46 (0)70-671 18 18, paul.stormoen@ox2.com
Katrin Rosendahl, Aquila Capital, Manager Corporate Communications, T +49 40 87 50 50 150
katrin.rosendahl@aquila-capital.com

OX2 är en realisatör inom förnybar energi med verksamhet inom vindkraft, solenergi, bioenergi och geoenergi. Genom att erbjuda finansiella aktörer, företag och konsumenter hållbara investeringar, systemlösningar och produkter driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en fossilfri fordonsflotta. OX2 står bakom en betydande andel av den storskaliga landbaserade vindkraften i Norden och producerar biogas och grön fjärrvärme i en av Sveriges största anläggningar. För mer information besök www.ox2.com

Taggar:

Om oss

OX2 är en realisatör inom förnybar energi med verksamhet inom vindkraft, solenergi, bioenergi och geoenergi. Genom att erbjuda finansiella aktörer, företag och konsumenter hållbara investeringar, systemlösningar och produkter driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en fossilfri fordonsflotta. Bolaget har kontor i Sverige, Finland, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm. OX2 har genom åren utvecklat och byggt/bygger drygt 1600 MW vindkraft och är en av de ledande aktörerna inom landbaserad vindkraft i norra Europa. Inom bioenergi driver OX2 två biogasanläggningar i södra Sverige med en årlig produktion om ca 90 GWh biogas. För mer information besök www.ox2.com

Prenumerera

Citat

“Till följd av den höga efterfrågan på infrastruktur inom förnybar energi är det viktigt att ligga i framkant vad gäller attraktiva investeringsmöjligheter och vi är glada över ytterligare ett framgångsrikt förvärv i Norden samt vårt långsiktiga samarbete med OX2”
Roman Rosslenbroich, VD och grundare på Aquila Capital.