OX2 säljer en 42 MW vindpark till IKEA i Finland

IKEA har tecknat förvärvsavtal med vindkraftsbolaget OX2 om 13 vindkraftverk i Kemi, norra Finland. Projektet är IKEA:s första vindkraftsinvestering på den finska marknaden och affären den fjärde mellan bolagen. 

En befintlig vindpark utanför Ajos vid kusten i Kemi kommer att förnyas och utökas. Här finns idag tio vindkraftverk som står på konstgjorda öar i havet samt vid strandkanten. OX2 kommer att byta ut dessa till moderna vindkraftverk och därutöver bygga tre nya verk på land, vilket mer än fördubblar produktionen och ger en hög driftsäkerhet. Den nya anläggningen kommer således att bestå av 13 nya vindkraftverk som beräknas producera ca 160 GWh/år.

”Vi investerar i förnybar energi för att skapa miljönytta och påskynda omställningen till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Den nya vindparken kommer innebära att vi producerar mer förnybar energi än all den energi som vi använder i våra byggnader i Finland, säger Lars Midttun, IKEAs landschef i Finland.

I och med förvärvsavtalet påbörjar OX2 nu byggnationen och den nya vindparken överlämnas enligt plan till IKEA under 2017. Därefter kommer OX2 att ansvara för den kommersiella och tekniska förvaltningen av anläggningen.

"Den här affären är en del av OX2:s expansionsstrategi och positionering på den globala vindkraftsmarknaden. Vi har ett gott samarbete med IKEA sedan många år tillbaka och nu ser vi fram emot att bygga och leverera deras första vindpark i Finland ", säger Paul Stormoen, vd för OX2 Wind.

I och med förvärvsavtalet kring Ajos vindpark har OX2 nu gjort fyra affärer med IKEA om totalt 174 MW vindkraft i Norden.

Fakta om projektet och vindparken i Ajos
- Under 2015 tecknade OX2 och det finska vindkraftsbolaget Innopower ett förvärvsavtal för den befintliga vindparken. 
- Den nya vindparken kommer bestå av 8 st Siemens SWT-130 3.3 MW i havet och vid strandkanten samt 5 st Siemens SWT-113 3.2 MW på land (totalt 42.4 MW). Vindkraftverkens totalhöjd är ca 150 m.
- Anläggningen beräknas producera ca 160 GWh/år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för ca 32 000 hushåll (5 000 kWh/år).
- Minst 6-700 månadsarbeten kommer att skapas under byggtiden. Under förvaltningsfasen kommer det att behövas minst 4-5 årsarbeten för service och underhåll i ca 25 år dvs under vindparkens hela livslängd.

För mer information och intervjuer kontakta
Paul Stormoen, VD på OX2 Wind, Tfn: +46 (0)70-671 18 18.
Mail: paul.stormoen@ox2.com
Kirsi Gotthardt, Kommunikationsdirektör IKEA Finland, tel. +358 (0)40-451 78 56, pr.finland@ikea.com

OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar som producerar förnybar energi i norra Europa. Vi driver omställningen mot en hållbar energisektor genom att erbjuda finansiella aktörer och stora energiförbrukare i form av företag, kommuner och konsumenter möjlighet att investera i och äga förnybar energi. OX2 står bakom en betydande andel av den storskaliga landbaserade vindkraften i Norden och har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Polen. För mer information besök www.ox2.com

Taggar:

Om oss

OX2 är en koncern med verksamheter inom förnybar energi och cirkulär avfallshantering. Koncernen erbjuder hållbara och ekonomiskt attraktiva produkter och tjänster inom storskalig vindkraft, decentraliserade energilösningar och biogasproduktion. Genom att öka tillgången på förnybar energi och förbättra återvinningen av organiskt avfall driver OX2 omställningen mot en förnybar energisektor och en cirkulär ekonomi. OX2 har drygt 100 medarbetare som arbetar på olika platser i Sverige, Norge, Finland, Litauen, Frankrike och Tyskland. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2017 uppgick till 2 339 MSEK. För mer information besök www.ox2.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Citat

Vi investerar i förnybar energi för att skapa miljönytta och påskynda omställningen till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Den nya vindparken kommer innebära att vi producerar mer förnybar energi än all den energi som vi använder i våra byggnader i Finland.
Lars Midttun, IKEAs landschef i Finland
Den här affären är en del av OX2:s expansionsstrategi och positionering på den globala vindkraftsmarknaden. Vi har ett gott samarbete med IKEA sedan många år tillbaka och nu ser vi fram emot att bygga och leverera deras första vindpark i Finland.
Paul Stormoen, vd för OX2 Wind